Hälsofrämjande arbetsplats

Begreppet hälsofrämjande arbetsplats används ofta för att beskriva olika aktiviteter och insatser som syftar till att främja hälsa. För att åstadkomma ett långsiktigt resultat räcker det inte med enskilda aktiviteter. Man behöver även grunda det hälsofrämjande arbetet i vissa vägledande teorier och principer, så att man kan göra medvetna val  av insatser och HUR de skall genomföras.

ISM-rapport 21 är en sammanställning av kunskap och metoder om hälsa på arbetsplatsen. Där kan du hämta mer kunskap och goda exempel att använda utifrån de förutsättningar som råder på din arbetsplats.

ISM-rapport 21

Hälsofrämjande arbetsplatser, kap 6 ISM-rapport 21

Aktuella länkar

Företagskollen, Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan

HFS Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Kontakt

Utvecklingsledare hälsofrämjande arbetsplatser Annemarie Hultberg

annemarie.hultberg@vgregion.se

Utvecklingsledare hälsofrämjande arbetsplatse Marica Heimdahl

marica. heimdahl@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-03-22 13:49