Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Det nya normala - Tema för Arbetslust nr 3 2021

Publicerad: Uppdaterad:
Omslagsbild tidningen Arbetslust nr 3 2021

Den röda tråden snor sig kring begreppet det nya normala, om saker som inte är sig riktigt lika sen före pandemin. Det kan handla om nya arbetssätt, sitta hemma vid en skärm, förstärka sin chefsorganisation, nå nya grupper eller flytta sitt koncept från levande till digitalt liv.

Vad var det som hände med kontorsjobben?

Maral Babapour Chafi, ISM och Chalmers, forskar om arbetsmiljö och hur man bäst kombinerar arbete på kontor och distans som en del av forskningsprojektet om aktivitetsbaserat arbetssätt i regionen. I artikeln beskriver Maral utmaningar och möjligheter, när vi med erfarenheter från pandemitidens distansarbete skall hitta nya former för kontorsarbete. 

Många medarbetare som annars arbetade i aktivitetsbaserade kontor har uppskattat autonomin – friheten och självständigheten – med att arbeta på distans och hantera sin arbetstid på ett sätt som passar resten av vardagen. Alla har vi blivit tränade i "självledarskap", att vara mer självdriven, söka kunskap på egen hand, planera sin tid och ta bort distraktioner hemma för att kunna jobba effektivt.

Också cheferna har i det nya normala fått se sina roller förändras. VGR har i ett principprogram öppnat upp för en ökad flexibilitet och möjlighet till distansarbete. Arbetsmiljöansvaret ligger kvar, och Maral menar att när chefer utifrån de nya förutsättningarna uppmanas att följa upp och hålla dialog med varje medarbetare, så kan det i sig bli en knuff för det systematiska arbetsmiljöarbetet och verksamhetsutvecklingen. 

Att utveckla fördelarna

Ingibjörg Jonsdottir, forskare och verksamhetschef på ISM, funderar över vad covidperioden har gjort med oss och vår arbetsmiljö i Tankar om. Den kraftsamling som har gjorts inom våra verksamheter liknar ingenting och vi är många som känner stolthet och beundran, skriver Ingibjörg och reflekterar över de erfarenheter, både positiva och negativa, som man kan ta med sig från pandemin.

Under pandemin har vi haft möjligheter att synliggöra flera faktorer som bidrar till psykosocial arbetsbelastning som inte nödvändigtvis är direkt kopplat till kärnuppdraget. Det kan handla om missförstånd, otydligheter, oklara beslutsvägar eller bristande kommunikation. Låt oss ta vara  på det vi har lärt oss och att vi fortsätter att arbeta tillsammans för att förbättra vår arbetsmiljö med samma känsla av sammanhang och samhörighet som vi har upplevd under pandemin, avslutar Ingibjörg.

Mer att läsa i Arbetslust

  • Diagnostiskt centrum. Hit kommer patienter med allvarliga ospecifika symptom som kan tyda på cancer eller annan allvarlig sjukdom. Hur jobbar de?
  • Fler blir vaccinerade när många samarbetar 
  • Chefen ska vara närvarande. Björn Järbur, sjukhusdirektör i NU-
    sjukvården delar med sig av sina tankar om hur man gör detta möjligt.
  • Tillsammans i VGR - nu digitalt. Här ryms förmåner och aktiviteter, utbildningar, work shops samt idéer för hälsoinspiratörer, chefer och HR. 

Tidningen Arbetslust nummer 3-2021 med tema Det nya normala


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2021-10-19 08:47