Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Distans- och hybridarbete

Man står och arbetar vid köksbord med låda under laptopen

Redan innan pandemin gjorde den digitala utvecklingen det möjligt att arbeta på distans, men pandemin ledde till en rekordsnabb och tämligen oplanerad övergång till hemarbete för många kontorsanställda. Vad har det inneburit för arbetsmiljön och hur skall vi  dra lärdom av detta när vi nu successivt övergår till "det nya normala" där vi troligen kommer att växla mellan distansarbete och arbete på olika typer av kontor, en form av hybridarbete. Här finns sammanställningar och aktuell forskning inom området.

På distans helt eller delvis? 

Kristina Palm, docent vid KI och KTH, driver ett forskningsprojekt kring distansarbete under pandemin och har även tillsammans med forskningskollegorna Calle Rosengren och Gisela Bäcklander tagit fram ett stödmaterial som nu finns på suntarbetsliv.se som en dialogstartare, för rådet är:

Prata om det!

  • När passar det bra att arbeta på kontoret?  Och för vem - individen, gruppen eller organisationen?  
  • Hur kan/ska vi hantera att en del är på kontoret och andra inte?  T.ex. "det tysta arbetet", som är viktigt för att skapa gemenskap. vem gör det?
  • Om vi ska ha en hybridlösning vad i arbetets form och innehåll behöver förändras?   Många vill själva få välja när man är på kontoret och inte – men vad händer då med den sociala arbetsmiljön?    

Kontorslösningar och arbetssätt i "det nya normala"

ISM bedriver ett interaktivt forskningsprojekt tillsammans med Västra Götalandsregionen, med fokus på hälsa och arbetsmiljö på de aktivitetsbaserade kontoren. Under våren 2021 genomfördes fem digitala workshops, för att ta fram möjliga scenarier för framtida kontors/distans/hybridarbete, och därefter identifiera nya behov, utmaningar och möjligheter kopplat till dessa alternativa scenarios. Resultatet har publicerats i en artikel och sammanfattas på svenska nedan.

Vad säger forskningen om distansarbete?

Här finner du några av de kunskapssammanställningar som gjorts av för- och nackdelar med distansarbete. Den senaste sammanställningen är från Myndigheten för arbetsmiljökunskap, 2022, och är en översikt av internationella forskning om arbetsmiljö och hälsa, balans i livet och produktivitet före och under covid-19 pandemin.  

Vad säger forskningen om distansarbete

Ledarskap vid distansarbete

Att ha  medarbetare som arbetar på distans kräver en annan form av ledarskap, men även att leda medarbetare i en aktivitetsbaserad miljö. Här har vi samlat några av de sammanställningar och studier som gjorts kring ledarskap vid distansarbete, med fokus på hälsa och arbetsmiljö.

Ledarskap vid distansarbete

Så här gör Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen förespråkar en successiv stegvis återgång efter det att restriktionerna släpptes. Hur återgången ser ut variera mellan förvaltningar och inom förvaltningen. Det är viktigt att chefer och medarbetare har en dialog och arbetsuppgifternas karaktär avgör om distansarbete är möjligt och lämpligt. ISM har deltagit i arbetet med att ta fram stöd till cheferna i detta arbete. 

Guide för distansarbete, Västra Götalandsregionen

Därför blir man utmattad av videomöten

Efter en lång period av distansarbete som ofta övergått i hybridarbete, kan väl många känna igen sig i att videomöten skapar en särskild trötthet. Nu kan forskare förklara varför, men också ge tips på vad vi kan göra för att minska skärmtröttheten.

Därför blir man utmattad av videomöten

Senast uppdaterad: 2022-06-29 09:20