Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap

Detta är ett arbetsmaterial som kan användas för att stödja analys, reflektion och utveckling av hållbara och hälsosamma arbetsförhållanden. Det bygger vidare på tidigare arbetsmaterialet "Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap" - och har utvecklats under lång tid i nära samarbete mellan forskare och praktiker.

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring

Detta arbetsmaterial av Lotta Dellve och Andrea Eriksson kan användas för att stödja analys, reflektion och utveckling av hållbara och hälsosamma arbetsförhållanden. Det finns en rapport med samma namn som har fördjupande teoretisk och empiriskt underlag. 

Arbetsmaterialet är tänkt att användas för att utveckla hållbara och hälsosamma arbetsförhållanden, i det vardagliga arbetet eller under pågående verksamhetsutveckling. Materialet ger fördjupat kunskapsunderlag av hanteringen av organisatorisk och social arbetsmiljö. Materialet är indelat i olika teman som delvis överlappar varandra. Man kan arbeta med utvalda teman vid olika tillfällen och i den ordning som passar bäst. Varje tema innehåller:

  • Sammanfattning av teori och forskning
  • Bilder som stöd och inspiration för reflektion
  • Reflektions- och dialogfrågor.

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring, arbetsmaterial 2016

Enstaka exemplar av det tryckta materialet kan beställas från Göteborgs Universitet.

socav@socav.gu.se

Hållbart ledarskap i vardag och förändring, rapport 2016

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring, Lotta Dellve på nätverksträff den 6 oktober 2016 

Utveckling av arbetsmaterialet

Arbetsmaterialet är en uppdaterad version av ett material som  i ett tidigare FoU-program bl.a. genomfördes i Göteborg stad. Det utvecklade materialet testades på olika varianter av dialogbaserad ledarskapsutbildning i grupp och webbaserad interaktiv ledarskapsutbildning. Personer anställda vid FHV och HR var i första hand processledare för interventionsgrupperna. Resultatet pekar på förbättringar av ledarskap, arbetsmiljö- och verksamhetsutvecklingsarbete, arbetstillfredsställelse och arbetsengagemang vid de arbetsplatser med chefer som aktivt hade arbetat utifrån interventionerna. Av detta drar de slutsatsen att chefens egna förutsättningar för och prioriteringar att arbeta utifrån interventionerna är en viktig del i graden av hur framgångsrika interventionerna blir.

AFA-rapport som beskriver utvecklingsarbetet, 2016

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Detta arbetsmaterial är en föregångare till materialet ovan, men finns fortfarande att ladda ned med tillhörande stödverktyg. Även denna bygger på forskning och har prövats bland chefer i ett forskningsprojekt.

Senast uppdaterad: 2017-04-04 17:04