Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

CHEFiOS

CHEFiOS-projektet syftade till att utveckla kunskap om sambanden mellan organisatoriska förutsättningar för chefskap och verksamhetens arbetsmiljö, hälsa och prestationer i kommunala förvaltningar. Resultaten av projektet var tänkta att kunna omsättas i verksamhetsutveckling och utbildningar för chefer i offentlig förvaltning och har därför sammanfattats i en rad ISM-rapporter.

En organisation där det går bra att vara chef

En föreläsning av Linda Corin, forskare och utvecklingsledare ISM och Malin Ljungzell, projektledare Chefoskopet, Suntarbetsliv från Gilla Jobbet 2019, 40 minuter.

Hur ser sambanden ut mellan organisatoriska förutsättningar för chefskap och verksamhetens arbetsmiljö, hälsa och prestationer? I det tvärvetenskapliga projektet Chefios har forskarna arbetat med att ta reda på hur allt detta hänger ihop för chefer i offentlig sektor.

CHEFiOS nu ännu mer tillgängligt

Linda Corin och Lisa Björk, ISM har utifrån sina avhandlingar skrivit en populärvetenskaplig rapport på SNS bokförlag. Rapporten syftar till att belysa chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna. Men också hur arbetsmiljön inverkar på sådant som hälsa och önskan om att jobba kvar i organisationen. Dessutom har Suntarbetsliv tagit fram  Chefoskopet ett verktyg för att förstå och utveckla chefers organisatoriska arbetsmiljö.

 

Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna, Corin & Björk, SNS 2017

Chef i välfärden - Vad behövs för att göra ett bra jobb? Webb-presentation 

Chefoskopet

ISM-rapporter om CHEFiOS

Målgruppen för dessa rapporter är alla som är intresserade av att, lite mer på djupet,få kunskap om Chefios-projektets perspektiv och metoder, vad vi gjort, hur vi gått till väga och vad vi hittills kommit fram till.

ISM-rapport 14:1

Denna rapport beskriver CHEFiOS-projektets bakgrund, teoretiska och metodologiska utgångspunkter, instrument för datainsamling och även exempel på resultat. I denna rapport beskrivs fyra av fem delstudier med de ansvariga forskarna som huvudförfattare:

  • Hur har cheferna det?
  • Vad gör cheferna?
  • Hur ser organisationen ut?
  • Hur fungerar verksamheten?

Chefskapets förutsättningar och konsekvenser - slutrapport del 1

ISM-rapport 14:2

I denna rapport riktas intresset till CHEFiOS-projektets interventionsmodell. Bland annat svarar man på frågan HUR förändringar sker och VAD förändringsarbetet i CHEFiOS interventionerna inriktats på.

Förändringsprocesser och utvärderingar -slutrapport del 2

Vårdanalys bekräftar CHEFiOS resultat

Myndigheten för vård- och omsorgs har presenterat rapporten "Visa vägen i vården – ledarskap för stärkt utvecklingskraft" som visar vikten av ledarskapet för att utveckla vården. Vårdanalys föreslår ett antal områden för att stärka och utveckla ledarskapet i vården. Ett av dessa är att ge starkare förutsättningar för ett verksamhetsnära och patientcentrerat ledarskap.

Nu är chefens utmaningar fakta, Vårdförbundet.se

Visa vägen i vården, Vårdanalys 2017

Senast uppdaterad: 2017-03-16 14:23