Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Slutkonferens för mobiliseringsinitiativet

Publicerad:
Lotta Rahm och Victoria Johansson från Hälsan & Arbetslivet presenterar chefsutbildningen Hälsofrämjande ledarskap
Lotta Rahm och Victoria Johansson från Hälsan & Arbetslivet presenterar chefsutbildningen Hälsofrämjande ledarskap

Försäkringskassan (FK) och Västra Götalandsregionen (VGR) anordnade den 30 november en slutkonferens där man redovisade erfarenheter och resultat från tre delprojekt inom Mobiliseringsinitiativet, som bygger på samarbete mellan FK och VGR för att främja hälsa och förebygga sjukfrånvaro. Ett av delprojektet berör VGR som arbetsgivare. ISM har genomfört en processutvärdering av detta och deltog i den avslutande paneldiskussionen.

Västra Götalandsregionen satsar på att bli Sveriges bästa offentliga arbetsplats – Inom Västra Götalandsregionen är det framförallt de längre sjukskrivningarna som ökat bland medarbetare och då främst när det gäller stressrelaterad psykisk ohälsa. Därför vill man agera för att skapa friskare arbetsplatser.

I delprojektet VGR som arbetsgivare har man bland annat satsat på att ge chefer utbildning i hälsofrämjande ledarskap. En annan insats har varit att identifiera tidiga signaler för stressrelaterad ohälsa genom en screeningenkät och att erbjuda medarbetare som är i riskzonen stöd för att förebygga eller förkorta sjukfrånvaro.

Paneldebatt med fokus på framtiden

I den avslutande paneldebatten medverkade Ingibjörg Jonsdottir, professor och verksamhetschef på ISM. Hon gav bland annat följande medskick inför framtida arbete:

  • Vi måste agera nu för att få ner sjukskrivningarna. Vägen går via en bättre arbetsmiljö.
  • Rikta insatserna mot organisationen, inte bara individen.
  • Involvera arbetsgivarna.
  • Att sjukskrivningarna är höga bland kvinnor är ingen könsfråga. Det är en  arbetsmiljöfråga.

Västra Götalandsregionen som arbetsgivare

Publicerad: