Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny rapport: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro inom vården

Publicerad:
Kvinna i sjukvården vilar huvudet i händerna och lutar sig mot en vägg
Fotograf: gettyimages

Kvinnliga undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter har störst risk att råka ut för en allvarlig arbetsolycka eller en längre sjukskrivning. Psykiska sjukdomar är den vanligaste orsaken till lång sjukfrånvaro i vården. Det visar AFA Försäkrings rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro inom vården som presenterades vid ett digitalt seminarium den 23 oktober.

Vården är en viktig samhällsfunktion och yrkesgrupperna läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden utgör 13 procent av den totala arbetskraften i Sverige.

Rapporten visar att andelen ”äldre arbetskraft” mellan 46 och 64 år utgör 46 procent av samtliga anställda i dessa yrkesgrupper. Risken att råka ut för arbetsskador och arbetssjukdomar ökar vanligtvis med stigande ålder, undantaget är olika psykiska diagnoser som är vanligast i åldersspannet 36-45 år. Kvinnor inom vården har klart högre risk för långvarig sjukfrånvaro än män inom samma åldersgrupp och yrke. Skillnaden mellan män och kvinnor är störst i åldersgruppen 16–35 år och minskar med stigande ålder. Nedan följer en kort sammanfattning av några av de viktigaste resultaten från rapporten:

  • Kvinnliga undersköterskor har den högsta risken för långvarig sjukfrånvaro inom vården. Manliga läkare har den lägsta risken.
  • Psykiska diagnoser är den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro inom vården. Näst vanligaste anledningen är symtom från muskler och leder.
  • Av de psykiska diagnoserna är reaktion på svår stress vanligast. Kvinnor inom vården har tre gånger högre risk för långvarig sjukfrånvaro på grund av reaktion på svår stress än män inom samma yrke.
  • Till skillnad från övrig sjukfrånvaro så ökar inte risken för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos med åldern utan är som högst mitt i livet, framför allt för kvinnor.

Rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro inom vården, 2020 (AFA Försäkring)

Mer om Patient- och personalsäkerhet

Publicerad: