Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mindre personalgrupper kan minska personalomsättningen i sjukvården

Minskade personalgrupper leder till färre sjukskrivningar, fler som stannar kvar på sitt arbete och ett ökat välbefinnande både bland chefer och medarbetare. Detta lyftes i P1 morgon den 27 april.

VGR som det goda exemplet

I sjukvården i Västra Götaland skapas nu mindre personalgrupper som en del i det åtgärdspaket som tagits fram för att få ned sjukskrivningarna i vården. Bakom förändringen står ISM, som i en rad studier har visat bland annat att chefer som har färre antal underställda upplever en ökad kontroll och lägre belastning, vilket i förlängningen förbättrar arbetsvillkoren i organisationen och minskar obalansen mellan krav och resurser i arbetet.

Skillnaderna i hälsoriskerna varierar också beroende på om verksamheten är kvinnligt genusmärkt som i vård- och omsorgsyrken. Där tenderar stödet till chefer att vara mer begränsat än inom manligt genusmärkta verksamheter.

Läs mer om ISM:s forskning inom området

Jobbkrav och jobbresurser, 2017

Chefers organisatoriska förutsättningar, 2016

Kontrollspann, 2013

Senast uppdaterad: 2017-04-27 16:33