Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hur ser arbetsmiljön ut? ISM utformar årets medarbetarundersökning

Publicerad: Uppdaterad:

ISM har fått i uppdrag att ta fram årets Medarbetarenkät åt Sveriges största offentliga arbetsgivare, Västra Götalandsregionen. Enkäten genomförs vartannat år och syftar till att skapa en trivsammare arbetsplats. Den fungerar som ett verktyg för att mäta hur medarbetarna uppfattar sin arbetsmiljö och hur de upplever VGR som arbetsgivare.

- Arbetsmiljön är avgörande för individens välmående och verksamhetens resultat och enkäterna kommer också att vara ett viktigt underlag för att kunna genomföra det systematiska och långsiktiga arbetsmiljöarbetet, säger Linda Corin, utvecklingsledare på ISM, som tillsammans med Emina Hadžibajramović är två av dem som har arbetat med enkäterna.

Enkäter som mäter arbetsklimat måste konstrueras med eftertanke och formuleras omsorgsfullt. Frågorna som tagits fram till enkäten bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö som reglerar bland annat kunskapskrav, mål arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

-Det har varit många inblandade i arbetet med enkäterna. Det är viktigt att frågorna är så tydliga som möjligt. Vi har arbetat med att förenkla språket, de har också genomgått klarspråksgranskningar och granskats av enheten för jämlik vård och avdelningen för mänskliga rättigheter, säger Emina Hadžibajramović, forskare och statistiker på ISM.

-Samtliga frågor har också testats av både medarbetare och chefer. Alla har fått titta på dem med sina olika glasögon,  fortsätter Linda.

För att VGR ska nå sitt mål att bli Sveriges bästa arbetsgivare med de nöjdaste medarbetarna behövs alla röster. Resultaten är värdefulla, en högre svarsfrekvens ger ett rättvisare svar och ju fler som svarar desto bättre blir underlaget för förbättringsarbetet. Med hjälp av dem ska medarbetare och chefer på varje arbetsplats tillsammans fortsätta det ständiga arbetet med att förbättra arbetsmiljön och verksamheten. Samma enkät används i hela regionen vilket gör att den också blir ett viktigt underlag för det fortsatta, långsiktiga och systematiska arbetsmiljöarbetet i hela VGR.

Medarbetarenkät som bygger på OSA

Publicerad: