Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Här byter alla arbetsplats - varje dag

Publicerad:

Det har nu gått ett tag sedan 1900 medarbetare i Västra Götalandsregionen flyttade in i Nya Regionens hus i Skövde och Göteborg. Miljöer som är anpassade för ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Läs intervju i Dagens samhälle med ansvarig projektledare samt forskare från ISM.

Ett nytt sätt att arbeta

Att kontoret är aktivitetsbaserat innebär att var och en letar upp en plats som passar det arbete de just då ska utföra. I tyst zon för koncentrerat eget jobb, i lugn zon där lågmälda samtal är tillåtna eller i en samarbetszon där man får prata fritt. Man vill helt enkelt använda lokalerna bättre och samtidigt underlätta för medarbetarna att arbeta över gränserna, berättar Lillemor Harnell, som varit projektledare och är fortsatt ansvarig för utvecklingsarbetet i de båda husen.

Det handlar om hållbarhet

Detta är ett sätt att organisera arbetet som är i linje med flera globala hållbarhetsmål. Att spara energi och minska konsumtionen genom att dela yta och skrivbordsmöbler, är grundidén säger Maral Babapour Chafi, som forskar på aktivitetsbaserade kontor och hur nöjda eller missnöjda personalen är med att jobba i sådana miljöer. Ofta beror det på hur väl kontoren anpassats till medarbetarnas behov, men också på i vilken miljö de tidigare arbetat.

Forskning och utveckling i nära samarbete

Medarbetarnas synpunkter följs upp via enkäter och fortsatt utvecklingsarbete. Dessutom bedriver ISM följeforskning av hur det nya arbetssättet påverkar hälsa, arbetsmiljö och produktivitet. Forskningen bedrivs på ett sätt så att resultatet ska komma till användning både i pågående utvecklingsarbete och för andra som är i färd med liknande förändringsresor.

Intervju i Dagens Samhälle, februari 2020

Aktivitetsbaserat arbetssätt, på ISMs hemsida

ISM följeforskar på Nya Regionens hus 

Publicerad: