Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fuska inte bort strukturella åtgärder för ökad tillit

Publicerad:
Tre personer tittar på ett papper tillsammans

Efter ett långt och gediget arbete har tillitsdelegationens arbete nu utmynnat i vägledande principer som ska omsättas i praktiken. Risken är att man "luddar till det" genom att flytta fokus från dysfunktionella styrmekanismer till en fråga om organisationskultur, menar Lisa Björk och Linda Corin med flera i denna debattartikel i Svenska Dagbladet.

Regeringens tillitsreform

Tillitsdelegationen huvudbudskap är att överordnade instanser och styrorgan ska släppa en del av sin kontroll och lita på professionalitet och kompetens hos verksamheternas fotfolk. Det professionella omdömet ska uppvärderas efter en era då standardisering och administrativt arbete kommit att bli förödande för arbetsglädjen och motivationen bland medarbetare och första linjens chefer.

Nu ska det omsättas i praktiken

De fyra debattörerna som alla forskat inom området uttrycker nu en oro för att kärnbudskapet "fuskas bort" genom att man flyttar fokus från de strategiska åtgärder som behöver vidtas för att skrota en del gammal styrning till att istället uppmana chefer att visa mer mod och tillit och våga sätta brukarna i fokus. Samtidigt som gamla styrmekanismer kvarstår. Ibland ska till och med tilliten mätas och följas upp! Risken är att välfärdens frontlinje känner sig än mer förbisedda, menar debattörerna. 

Artikeln avslutas med konkreta råd till de insatser som behöver vidtas för att få till en kedja av tillit i offentlig förvaltning. Exempel på detta är:

  • Förenklade ersättningsmodeller
  • Rimliga mål - både till antal och innehåll
  • Stödfunktioner som är samordnade
  • Lagom stora arbetsgrupper

Tillitsreform riskerar att mötas med misstro, Svenska Dagbladet mars 2020

Cheferna riskerar att drunkna i administration

Att synliggöra och motverka ojämställdhet i arbetslivet

ISM:s forskning om organisation, arbetsmiljö och ledarskap

 

 

Publicerad: