Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbetet — hinder och möjligheter för att arbeta integrerat

Publicerad: Uppdaterad:
Hemsjukvård, vårdpersonal håller en äldre dam under armen.

I en rapport från Svenska Miljöinstitutet (IVL) understryks att arbetet med patientsäkerhet och arbetsmiljö har likartad systematik. Det finns stora vinster med att integrera arbete inom dessa båda områden. Rapporten handlar specifikt om hemsjukvården men kan med fördel appliceras i alla typer av vårdorganisationer.

Som underlag för rapporten finns studier som visar att en god arbetsmiljö är starkt kopplad till en bättre patientsäkerhet, men IVL har också genomfört intervjuer med hemsjukvårdsverksamheter i tre kommuner där man jämför hur man rent praktiskt går tillväga för att koppla ihop arbetsmiljö med patientsäkerhet. Några slutsatser från rapporten:

  • En hård specialisering på ett område av patientens vård såsom arbetsmiljö, biståndsbedömning och patientsäkerhet tillsammans med ett ”osmidigt” regelverk upplevs begränsa möjligheterna att ”gå utanför ramarna”.
  • Hemsjukvården organiseras ofta i vad som brukar kallas stuprör, det vill säga funktion för funktion, vilket försvårar integrering av olika perspektiv i det här fallet arbetsmiljöperspektivet och patientsäkerhetsperspektivet.
  • En vanlig föreställning är att arbetsmiljölagen är ”underordnad” andra lagar så som hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen. Detta innebär att övriga lagar som styr verksamheten ska prioriteras.
  • Planering av och beslut om vården inkluderar inte på ett naturligt och integrerat sätt arbetsmiljön för de som ska utföra vården.

Att arbeta mer utifrån ett helhetsperspektiv av den vård som bedrivs skulle enligt rapporten kunna bana väg för möjligheten att arbeta med arbetsmiljön som en del av helheten. Det skulle i slutänden gynna patienterna i form av bättre och säkrare vård och omsorg. Ett gott exempel som lyfts fram är Gröna korset, ett integrerat arbetssätt där man väger ihop patientsäkerhet med arbetsmiljön (Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS).

Rapporten Arbetsmiljö och patientsäkerhet – hinder och möjligheter för att arbeta integrerat (Svenska Miljöinstitutet, IVL)

Patient- och personalsäkerhet

 

 

Publicerad: