Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Politiker anger riktning och mål

Västra Götalandsregionen styrs genom politiska beslut. Du som bor i Västra Götaland väljer regionpolitiker vart fjärde år, samtidigt som du väljer till riksdag och kommun. En del av den skatt du betalar går till Västra Götalandsregionen. Du kan alltså påverka genom att rösta i regionvalet.

Västra Götalandsregionen bildades 1999 som en av de första regionerna. Då slogs Bohuslandstinget, Landstinget i Älvsborg och Skaraborg och sjukvården i Göteborg ihop. Den nya regionen fick samtidigt nya huvuduppdrag: att ansvara för kultur, miljö och regionutveckling i Västra Götaland. I och med regionbildningen överfördes vissa uppdrag och ansvar från staten till regionen. Den regionala politiska nivån fick ökad makt. Det finns nu 21 regioner i Sverige.

Regionfullmäktige är regionens motsvarighet till riksdagen. I regionfullmäktige sitter 149 ledamöter som kommer från hela Västra Götaland. De flesta sköter sina politiska uppdrag på fritiden. Politikerna beslutar om verksamheternas inriktning, ekonomi, mål och prioriteringar. De representerar olika politiska partier. Efter valet 2018 styr Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Oppositionen i regionfullmäktige består av Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Demokraterna. Från årsskiftet 2022-2023 kommer en ny politisk ledning att tillträda i enlighet med resultatet i valet 2022. Läs mer om valresultatet 2022 i Västra Götalandsregionen på Valmyndighetens webbplats.

Det finns också styrelser och nämnder. Regionstyrelsen kan sägas vara regionens regering. Den består av 15 ledamöter som är politiker på heltid, åtta regionråd och sju oppositionsråd.

Regionfullmäktige fördelar pengar till de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna och till kulturnämnden, regionutvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden och miljönämnden. Nämnderna är beställare. De tar reda på vad invånarna behöver och tecknar avtal eller ger uppdrag åt olika verksamheter att uppfylla detta. Utförare är VGR:s egna sjukhus, förvaltningar, verksamheter och bolag. Men det kan också vara verksamheter som inte ägs av Västra Götalandsregionen, exempelvis privata vårdbolag eller bussbolag. Från 2023 kommer en ny politisk organisation att vara på plats. 

Regionfullmäktige sammanträder cirka var tredje vecka på olika platser i Västra Götaland. Regionstyrelsen har sitt kontor och sammanträder på residenset i Vänersborg.

Senast uppdaterad: 2022-10-11 15:24