Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vi önskar dina perspektiv på vårdens utmaningar

Publicerad: Uppdaterad:

Välkommen till Operation 4 och Handkirurgin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset på Mölndals sjukhus. Inom ramen för projektet “VGR som Innovationsmotor” bjuder vi in till workshop om utmaningar i vården.

Vi har identifierat ett antal områden där vi vill bli ännu bättre. Genom dialog med företag och forskare i en tidig fas av innovationsarbetet hoppas vi få fler perspektiv på de identifierade utmaningarna. Vad ser ni som inte vi ser? Har vi identifierat grundproblemet? 

Ni kommer under workshopen att möta medarbetare från Handkirurgen och Operation 4. För att säkerställa att ni får en konkret inblick i verksamheten kommer ni också att gå på rundvandring på Operation 4. 

Vi har identifierat tre områden där vi önskar berikas av omvärldens perspektiv: 

  • Bättre flyt. Många olika professioner är viktiga under en patients operationsdag. För att arbetet skall flyta behöver person med rätt kompetens vara på rätt plats och tillgänglig i rätt tid. Hur skapas framförhållning och lugn för operationskoordinator, operationssjuksköterska, undersköterska,

    anestesisjuksköterska, anestesiolog och handkirurg? Hur dansar vi i takt?

  • Begränsad yta på pre- och postop. På Operation 4 sker pre- och postoperativ vård på gemensam yta och därmed utförs många olika moment. Ytan är begränsad i storlek och biytor saknas vilket gör att specifika patient- och medarbetarbehov är svåra att tillmötesgå. Hur optimerar vi användningen av möbler och befintlig lokal? 
  • Rätt skruv i rätt tid. Särpackade skruvar sinkar arbetstempot. Det är inte ovanligt att ett tiotal skruvar behövs under en operation. Skruv efterfrågas löpande under operationen efter att mått tagits och skall sedan tas ur steril förpackning. Tidigare var en variation av skruvstorlekar tillgänglig på ett operationsgaller. Nu särpackas de p.g.a. krav på spårbarhet. Hur effektiviserar vi momentet? 

Vi välkomnar era perspektiv och ser fram emot en dag fylld av givande möten och diskussioner. Observera att fokus under dagen är att förstå utmaningen och hitta grundproblemet, inte att diskutera lösningar.

När? Den 15 november 2022 klockan 14:15 – 18:00 
Var? Mölndals sjukhus 
För vem? Vi söker dig som arbetar inom företag, akademi eller vård som är nyfiken och vill bidra till förbättringar inom vården. 

OBS! Anmälan är nu stängd.

Vi har ett begränsat antal platser och vår ambition är att deltagarna representerar en bredd av olika perspektiv och bakgrunder. Därmed kommer vi eventuellt att behöva göra ett urval. Du kommer få en bekräftelse på deltagandet senast den 3 november.

Program, ca tider: 

Kl 14:15 Välkommen
  VGR som Innovationsmotor  
  Handkirurgiska ingrepp, exempel
  Operation 4 och Handkirurgen
Kl 15:00 Workshop i stationer 
Kl 16:15 Rundvandring Operation 4 
Kl 17:15 Workshop i stationer 
Kl 18:00 Avslut

 

Har du frågor? Kontakta Maria Segertoft  eller Maria Stjerndahl.

 

Workshopen ingår som en del av pilot 3 inom ramen för projektet VGR som Innovationsmotor. Innovationsplattformen leder projektet där målet är att öka samverkan mellan vårdverksamhet, akademi och industri - för att hitta nya innovativa lösningar på vårdens behov. Projektet finansieras av Medtech4health samt Regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvården i VGR.

 


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2022-11-03 06:44