Föreskriften om Arbetsanpassning och Rehabilitering har gällt sedan 1994 och behövde förtydligas. Arbetsmarknaden och utmaningarna på arbetsplatserna har förändrats.

Den nya föreskriften är mer konkret om arbetsgivarens tillvägagångssätt för att anpassa arbetsplatsen, arbetsuppgifterna eller arbetssituationen för att förebygga sjukskrivning.

Att ordet rehabilitering är borttaget i rubriken i den nya föreskriften innebär inte att kraven på arbetsgivarens ansvar att få tillbaka en medarbetare efter sjukskrivning ändras. Den nya föreskriften gör det tydligare än tidigare, att det är på arbetsplatsen som arbetsgivaren har möjlighet att delta i rehabiliteringen, genom att anpassa arbetsmiljön och på så vis bidra till medarbetarens återgång till arbete. Reglerna kring rehabilitering med koppling till Försäkringskassan är inte förändrade i Socialförsäkringsbalkens 30 kapitel.

Syftet med den nya förskriften är att fler medarbetare kan få arbetsanpassning, för att:

  • förebygga sjukskrivning eller
  • vid återgång i arbetet efter sjukskrivning 

Vi har därför delat upp "Guiden Arbetsanpassning och rehabilitering" i två nya Guider:

"Guide Arbetsanpassning för att förebygga sjukskrivning"

"Guide Rehabilitering och Arbetsanpassning vid återgång i arbete