Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Guide - Nattarbete/Medicinska kontroller

Bilden visar en digital klocka i ett mörkt rum. Klockan visar 05:30. I bakgrunden syns konturerna av en person som sitter framför en skärm.

Inledning

Normalt behöver människan 7 till 8 timmar sömn per dygn. Det är svårare att vara vaken på natten och sova på dagen, varför nattarbete ofta innebär en påfrestning. 

Sömnbrist och sömnstörningar under en längre tid kan öka risken för allvarliga sjukdomar som t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar. Arbetsolyckor drabbar också oftare personer som arbetar natt- och skiftarbete. 

Som nattarbete räknas tiden mellan klockan 22 och 06. Om medarbetaren normalt utför minst 3 timmar av dygnets arbete på natten eller sannolikt kommer att fullgöra minst 1/3 av årsarbetstiden mellan klockan 22 och 06, ska medarbetaren erbjudas en regelbunden läkarundersökning. 

Syftet med guiden är att upptäcka tidiga tecken på ohälsa till följd av nattarbete.

Enligt föreskrifterna om medicinska kontroller krävs att chefen dokumenterar genomförandet av dessa. Det krävs också att chefen har ett register över medarbetare som berörs. För att uppfylla lagens krav finns ett formulär under "tidiga signaler" i HälsoSAM där denna dokumentation ska ske. För att detta också ska bli ett register krävs dokumentation om att chefen har lämnat ett erbjudande om medicinsk kontroll till medarbetaren och att hen har tackat "ja eller nej”.

HälsoSAM

Steg för steg

Som nattarbete räknas tiden mellan klockan 22 och 06. Om medarbetaren normalt utför minst 3 timmar av dygnets arbete på natten eller sannolikt kommer att fullgöra minst 1/3 av årsarbetstiden mellan klockan 22 och 06, ska medarbetaren erbjudas en regelbunden medicinsk kontroll. 

Erbjudande ska ges innan medarbetare sysselsätts i nattarbete t.ex. vid nyanställning:

 • Inom 3 månader om byte sker från dagarbete till nattarbete.
 • Inom 3 månader om byte sker från dagarbete till skiftarbete där nattarbete ingår.

Erbjudande ska ges återkommande:

 • För medarbetare under 50 år, med högst 6 års mellanrum efter att nattarbete har påbörjats.
 • För medarbetare som har fyllt 50 år, med högst 3 års mellanrum efter att nattarbete har påbörjats.

Om medarbetaren redan har genomgått en medicinsk kontroll inom 12 månader före nattarbetets början, behöver du som chef inte anordna en ny kontroll innan medarbetaren sysselsätts i arbetet.

Se "Checklistor och mallar" nedan.

Som nattarbete räknas tiden mellan klockan 22 och 06. Om medarbetaren normalt utför minst 3 timmar av dygnets arbete på natten eller sannolikt kommer att fullgöra minst 1/3 av årsarbetstiden mellan klockan 22 och 06, ska medarbetaren erbjudas en regelbunden medicinsk kontroll. 

 • Erbjud därför medarbetaren en medicinsk kontroll om hen uppfyller kriterierna för medicinsk kontroll/nattarbete enligt ovan. Det är frivilligt för medarbetaren att delta i den medicinska kontrollen. 

Se "Checklistor och mallar" nedan.

Som nattarbete räknas tiden mellan klockan 22 och 06. Om medarbetaren normalt utför minst 3 timmar av dygnets arbete på natten eller sannolikt kommer att fullgöra minst 1/3 av årsarbetstiden mellan klockan 22 och 06, ska medarbetaren erbjudas en regelbunden medicinsk kontroll. 

 • Erbjud därför medarbetaren en medicinsk kontroll inom 3 månader om byte sker från dagtid till nattarbete och om hen uppfyller kriterierna för medicinsk kontroll/nattarbete enligt ovan. Det är frivilligt för medarbetaren att delta i den medicinska kontrollen.

Se "Checklistor och mallar" samt "Fördjupande länkar och dokument" nedan.

Som nattarbete räknas tiden mellan klockan 22 och 06. Om medarbetaren normalt utför minst 3 timmar av dygnets arbete på natten eller sannolikt kommer att fullgöra minst 1/3 av årsarbetstiden mellan klockan 22 och 06, ska medarbetaren erbjudas en regelbunden medicinsk kontroll. 

 • Erbjud medarbetaren en ny medicinsk kontroll vart 6:e år, efter första kontrollen, upp till att hen är 50 år och uppfyller kriterierna för medicinsk kontroll/nattarbete enligt ovan. Det är frivilligt för medarbetaren att delta i den medicinska kontrollen. 

Se "Checklistor och mallar" samt "Fördjupande länkar och dokument" nedan.

Som nattarbete räknas tiden mellan klockan 22 och 06. Om medarbetaren normalt utför minst 3 timmar av dygnets arbete på natten eller sannolikt kommer att fullgöra minst 1/3 av årsarbetstiden mellan klockan 22 och 06, ska medarbetaren erbjudas en regelbunden medicinsk kontroll. 

 • Erbjud medarbetaren en ny medicinsk kontroll vart 3:e år, efter första kontrollen, från det att hen är 50 år och äldre samt uppfyller kriterierna för medicinsk kontroll/nattarbete enligt ovan. Det är frivilligt för medarbetaren att delta i den medicinska kontrollen. 

Se "Checklistor och mallar" samt "Fördjupande länkar och dokument" nedan.

Stöd i det praktiska arbetet

Västra Götalandsregionen

Anpassningsbara dokument

Titel
 • Blankett för beställning av medicinsk kontroll hos Hälsan och Arbetslivet ligger som en länk i Barium och fylls i där.

Ansvar och roller

Chefens ansvar innebär att: 

 • Genomföra regelbundna medicinska kontroller för de medarbetare som uppfyller kriterierna för medicinska kontroller/nattarbete enligt ovan. Nyanställda ska få ett erbjudande före påbörjat nattarbete och därefter med rätt tidsintervall, utifrån ålder.  
 • Dokumentera på respektive medarbetare i hälsoSAM att hen har erbjudits medicinsk kontroll och om den har genomförts.

Medarbetarens roll innebär att:

 • Ha möjlighet att tacka ja eller nej till att delta i medicinsk kontroll på grund av nattarbete.
 

Skyddsombudets roll innebär att samverka med chefen när det gäller att: 

 • Genomföra regelbundna medicinska kontroller för de medarbetare som uppfyller kriterierna för medicinska kontroller/nattarbete enligt ovan. Nyanställda ska få ett erbjudande före påbörjat nattarbete och därefter med rätt tidsintervall, utifrån ålder.  

 

HR-funktionen är verksamheternas strategiska partner i hälso-och arbetsmiljöfrågor. Vilka resurser som finns och vilket specifikt stöd verksamheten kan få varierar. Ta reda på vilket stöd du kan få från HR-funktionen i din förvaltning/ditt bolag inom denna specifika guide. 


Senast uppdaterad: 2022-06-13 17:34