Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Guide - Lyfta, bära, dra/Manuell hantering

Halvbild på en person i vit rock och hårnät bär som på tre pappkartonger. Personen befinner sig i fabrik.

Inledning

Manuell hantering betyder i första hand det traditionella kroppsarbetet med lyftande, bärande, dragande eller släpande. Men begreppet innefattar också arbetsuppgifter som att plocka varor i och ur hyllor, fylla på råvaror i en maskin samt skjuta och dra vagnar.     

Manuell hantering innebär risk för överbelastning i ländryggen, skuldrorna och armarna. Detta är särskilt påtagligt när hanteringen är kombinerad med dåliga arbetsställningar. När man lyfter med kraftigt böjda knän, bär tungt i trappor och på sneda, ostadiga eller hårda underlag finns också risk för knäskador. 

Dessutom belastas hjärta, blodomlopp och lungor när man lyfter och bär tungt. Detta arbete kan vara riskfyllt, även om man har både styrka och kondition.

Syftet med guiden är att förebygga olycksfall eller ohälsa vid manuell hantering.

Steg för steg

Undersök och hitta de belastningar som är: 

 • Enstaka och med höga belastningar - till exempel ett tungt lyft kan medföra risk för akut överbelastning.
 • Upprepade och med måttliga belastningar - kan ge besvär om arbetet utförs under en längre tid.
 • Statiska – innebär att muskler spänns, utan att detta medför rörelser i den led som musklerna sträcker sig över.
 • Ensidiga - uppstår när samma kroppsdelar används på ett likartat sätt under en lång tid, utan tillfälle till vila eller omväxling. Då tvingas de omgivande musklerna att arbeta nära nog statiskt för att möjliggöra dessa arbetsrörelser.

Mycket låg muskulär belastning kan också ge besvär. Alltför låg belastning under lång tid, till exempel vid stillasittande övervakningsarbete är ogynnsamt för bland annat rörelse- och cirkulationsorganen.  

Ofta innebär en arbetsuppgift en kombination av ovanstående belastningar.

Se "Checklistor och mallar" samt "Fördjupande länkar och dokument" nedan.

 • Analysera och bedöm risken för olycksfall eller ohälsa vid respektive belastning, enskilt eller i kombination. Gör detta med stöd av en checklista. 

Saknas kompetens rekommenderas en kontakt med Hälsan och Arbetslivet. 

Se "Checklisor och mallar" samt "Fördjupande länkar och dokument" nedan.

 • Genomför åtgärder för att minska risken för olycksfall eller ohälsa vid manuell hantering. Risker som bedömts som stora ska åtgärdas omgående.
 • Dokumentera åtgärder i handlingsplan.

Se "Checklistor och mallar" nedan.

 • Följ upp genomförda åtgärder löpande på arbetsplatsträffar.
 • Dokumentera resultatet av uppföljningen i handlingsplanen.

Se "Checklistor och mallar" nedan.

Stöd i det praktiska arbetet

Västra Götalandsregionen

Anpassningsbara dokument

Titel

Prevent

Arbetsmiljöverket

Ansvar och roller

Chefens ansvar innebär att:

 • Genomföra regelbundna undersökningar för att hitta de belastningar som innebär risker för olycksfall eller ohälsa vid manuell hantering. 
 • Genomföra åtgärder vid behov för att minska belastningen.
 • Följa upp genomförda åtgärder.

 Medarbetarens roll innebär att:

 • Informera chefen om upplevda besvär eller risker vid manuell hantering.
 • Använda föreskrivna hjälpmedel och skyddsutrustningar vid manuell hantering samt medverka vid lyftutbildningar.
 • Följa skrivna rutiner för arbetets utförande. 

 

Skyddsombudets roll innebär att samverka med chefen när det gäller att: 

 • Genomföra regelbundna undersökningar för att hitta de belastningar som innebär risker för olycksfall eller ohälsa vid manuell hantering. 
 • Genomföra åtgärder vid behov för att minska belastningen. 
 • Följa upp genomförda åtgärder.

HR-funktionen är verksamheternas strategiska partner i hälso-och arbetsmiljöfrågor. Vilka resurser som finns och vilket specifikt stöd verksamheten kan få varierar. Ta reda på vilket stöd du kan få från HR-funktionen i din förvaltning/ditt bolag inom denna specifika guide. 


Senast uppdaterad: 2022-04-13 15:44