Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Guide - Bildskärmsglasögon

Närbild på en person som sitter bakom en bildskärm. Bilden visar bara övre halvan av personens ansikte. Personen har glasögon på sig och skärmen speglas i glasögonen.

Inledning

Besvär vid arbete med bildskärm kan ofta förebyggas och effektiviteten i arbetet förbättras med lämplig utformning av den tekniska utrustningen, ljusmiljön och arbetets upplägg. 

Man har inte kunnat visa på någon ökad risk för ögonskador på grund av arbete vid bildskärm, men många som arbetar kontinuerligt vid bildskärm, får ofta besvär från ögonen i form av sveda, gruskänsla, och ljuskänslighet samt huvudvärk i anslutning till arbetet. Med stigande ålder behöver de flesta personer en särskild synkorrektion för att kunna arbeta vid bildskärm, utan besvär.  

Det behöver inte alltid var ett synfel som orsakar besvär, utan det kan bero på andra faktorer. Därför bör bildskärmsarbetsplatsen säkras avseende belysning, ljusinfall, reflexer samt placering av bildskärmsutrustning. Dessutom bör höjder på bord och stol anpassas till medarbetaren. 

Syftet med guiden är att förebygga besvär från ögon samt muskler och leder till följd av bristfällig synergonomi vid bildskärmsarbete.

Steg för steg

 • Medarbetare som normalt arbetar vid bildskärm mer än en timma under en normal arbetsdag har rätt att genomgå en synundersökning. Synundersökningar ska därefter ordnas med regelbundna intervall. Även medarbetare som uppger besvär som kan ha med synkraven i arbetet att göra, ska genomgå en synundersökning. 
 • Gör en helhetsbedömning av arbetsuppgiften. Rekommendationen är därför att Hälsan och Arbetslivet kontaktas före synundersökning för en helhetsbedömning av arbetsuppgiften. 
 • Genomför vid behov även andra åtgärder som underlättar arbetsuppgiften, till exempel anpassad belysning. 

Se "Checklistor och mallar" nedan

 • Skriv vid behov en rekvisition till optiker enligt gällande rutin för förvaltningen eller bolaget.  
 • Genomför en undersökning av en ögonläkare om resultatet av synundersökningen visar att en sådan behövs. 
 • Chefen ska bekosta bildskärmsglasögon för medarbetaren, som är utprovade för arbetsuppgiften, om en synundersökning visar att sådana behövs. 

Se "Checklistor och mallar" nedan

 • Följ upp om bildskärmsglasögonen fungerar för arbetsuppgiften,      efter genomförd synundersökning och utprovning. 
 • Följ även upp andra åtgärder som eventuellt genomförts för att underlätta arbetsuppgiften. Dokumentera resultatet av uppföljningen. 

Se "Checklistor och mallar" nedan

Stöd i det praktiska arbetet

Västra Götalandsregionen

PDF-dokument

Titel ▲

Anpassningsbara dokument

Ansvar och roller

Chefens ansvar innebär att: 

 • Se till att medarbetare som normalt arbetar vid bildskärm mer än en timma under en normal arbetsdag eller upplever besvär, genomgår en synundersökning.
 • Ordna synundersökningar med regelbundna intervall. 
 • Bekosta medarbetarens särskilda bildskärmsglasögon, som är utprovade för arbetsuppgiften, om synundersökningen visar att sådana behövs. 

 Dessutom bör chefen: 

 • Genomföra en undersökning av bildskärmsarbetsplatsen, före      synundersökning avseende till exempel arbetsställningar, belysning, ljusinfall och reflexer.
 • Genomföra åtgärder vid behov som kommer fram vid undersökningen av bildskärmsarbetsplatsen.

Medarbetarens roll innebär att:

 • Informera chefen om hen arbetar mer än en timma under en normal arbetsdag vid bildskärm och/eller upplever besvär vid bildskärmsarbete.
 • Genomgå regelbundna synundersökningar. 

Skyddsombudets roll innebär att samverka med chefen när det gäller att: 

 • Se till att medarbetare som normalt arbetar vid bildskärm mer än en timma under en normal arbetsdag eller upplever besvär,  genomgår en synundersökning. 
 • Ordna synundersökningar med regelbundna intervall. 
 • Genomföra en undersökning av bildskärmsarbetsplatsen, före      synundersökning avseende till exempel arbetsställningar, belysning,  ljusinfall, och reflexer.
 • Genomföra åtgärder vid behov som kommer fram vid undersökningen av bildskärmsarbetsplatsen.

HR-funktionen är verksamheternas strategiska partner i hälso-och arbetsmiljöfrågor. Vilka resurser som finns och vilket specifikt stöd verksamheten kan få varierar. Ta reda på vilket stöd du kan få från HR-funktionen i din förvaltning/ditt bolag inom denna specifika guide. 


Senast uppdaterad: 2022-04-07 14:44