Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Guide - Arbetsglasögon

Halvbild som visar en person som har glasögon. Personen har sjukhuskläder och ett stetoskop runt halsen och tittar på röntgenbilder.

Inledning

Att kunna se det man arbetar med, utan ansträngning är viktigt för att minska risken för olycksfall och belastningsbesvär. Om belysnings- och synförhållandena är bristfälliga, kompenserar man detta genom att spänna muskler i och kring ögonen och även i nacke och axlar.  

Även om belysnings- och synförhållandena är fullgoda kan man ibland tvingas inta påfrestande arbetsställningar för att kunna se. Det kan då vara nödvändigt att i stället använda sig av individuellt utprovade synhjälpmedel, särskilt anpassade för arbetet. Exempel på detta är arbetsglasögon, speciell platsbelysning eller förstoringsglas - däremot inte normala läsglasögon.  

Syftet med guiden är att förebygga besvär från ögon samt muskler och leder till följd av bristfällig synergonomi vid arbetsuppgiften.

Steg för steg

 • Medarbetare som upplever behov av arbetsglasögon ska genomgå en synundersökning. Rekommendationen är dock att Hälsan och Arbetslivet kontaktas, före synundersökning för en helhetsbedömning av arbetsuppgiften.
 • Genomför vid behov även andra åtgärder som underlättar arbetsuppgiften, till exempel anpassad belysning. 

Se "Checklistor och mallar" nedan

 • Skriv vid behov en rekvisition till optiker enligt gällande rutin för förvaltningen eller bolaget.  
 • Genomför en kompletterande undersökning av ögonläkare om resultatet av  synundersökningen visar att en sådan behövs. 
 • Bekosta som chef arbetsglasögon för medarbetaren, som är utprovade för arbetsuppgiften, om en synundersökning visar att sådana behövs. 

Se "Checklistor och mallar" nedan

 • Följ upp om utprovade arbetsglasögon fungerar för arbetsuppgiften. 
 • Följ även upp andra åtgärder som eventuellt genomförts för att underlätta arbetsuppgiften.
 • Dokumentera resultatet i handlingsplanen. 

Se "Checklistor och mallar" nedan

Stöd i det praktiska arbetet

Västra Götalandsregionen

PDF-dokument

Titel

Anpassningsbara dokument

Ansvar och roller

 Chefens ansvar innebär att: 

 • Se till att medarbetare som upplever behov av arbetsglasögon, genomgår en synundersökning. 
 • Bekosta medarbetarens särskilda arbetsglasögon, som är utprovade för arbetet, om synundersökningen visar att sådana behövs. 

Dessutom bör chefen: 

 • Genomföra en undersökning av arbetsuppgiften, före synundersökning avseende till exempel arbetsställningar, belysning, ljusinfall, och reflexer. 
 • Genomföra vid behov åtgärder som kommer fram vid undersökningen av arbetsuppgiften.  

Medarbetarens roll innebär att: 

 • Informera chefen när hen upplever besvär och behov av arbetsglasögon. 
 • Genomgå en synundersökning.  

Skyddsombudets roll innebär att samverka med chefen när det gäller att: 

 • Se till att medarbetare som upplever behov av arbetsglasögon, genomgår en synundersökning. 
 • Genomföra vid behov en undersökning av arbetsuppgiften, före synundersökning avseende till exempel arbetsställningar, belysning, ljusinfall, och reflexer. 
 • Genomföra vid behov åtgärder som kommer fram vid undersökningen av arbetsuppgiften.

 

HR-funktionen är verksamheternas strategiska partner i hälso-och arbetsmiljöfrågor. Vilka resurser som finns och vilket specifikt stöd verksamheten kan få varierar. Ta reda på vilket stöd du kan få från HR-funktionen i din förvaltning/ditt bolag inom denna specifika guide. 


Senast uppdaterad: 2022-04-07 14:09