Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsmarknadsläget
Västra Götaland

Här kan du ta del av ett urval av den senaste arbetsmarknadsstatistiken från Arbetsförmedlingen. Statistiken uppdateras varje vecka med siffror för varsel och arbetslöshet. Övrig statistik uppdateras månadsvis.

Öppet arbetslösa samt i program

Enligt månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen var arbetslösheten i Västra Götaland i slutet av maj 7,5 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. Motsvarande siffra för riket var 7,9 procent. Totalt var cirka 65 900 personer inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) på Arbetsförmedlingen i Västra Götaland. Det är en minskning med cirka 4 300 personer eller 0,5 procentenheter jämfört med maj 2020.

Enligt veckostatistiken är cirka 65 800 personer inskrivna som arbetslösa till och med vecka 26 (28 juni - 4 juli). Av dessa är cirka 8 650 under 25 år (16 900 är under 30 år).

För arbetslöshet per delregion i Västra Götaland, se bild.

Ungdomsarbetslöshet

Ungdomsarbetslösheten i Västra Götaland var i slutet av maj 9,4 procent (cirka 8 400 personer) av arbetskraften 18-24 år vilket är en minskning med 1,4 procentenheter jämfört med maj föregående år.  
   

Varsel

Under perioden mars 2020 - juni 2021 varslades sammanlagt drygt 22 400 personer om uppsägning i Västra Götaland vilket kan jämföras med cirka 22 600 personer under motsvarande period föregående år. För riket totalt uppgick varselsiffran för perioden mars 2020-juni 2021 till cirka 132 900 personer.

Under perioden 1-25 juni har, enligt preliminära uppgifter, ytterligare 228 personer varslats i Västra Götaland. 

 • Under mars 2020 var antalet varslade cirka 7 000 personer i Västra Götaland, jämfört med 700 personer i mars föregående år.
 • April 2020: cirka 4 600 personer varslades om uppsägning i Västra Götaland, jämfört med cirka 840 personer i april föregående år.
 • Maj 2020: cirka 2 170 personer varslades i Västra Götaland, jämfört med cirka 450 personer i maj föregående år.
 • Juni 2020: drygt 2 600 personer varslades i Västra Götaland, jämfört med cirka 740 personer i juni föregående år.
 • Juli 2020: knappt 500 personer varslades i Västra Götaland. Under juli föregående år varslades cirka 230 personer.
 • Augusti 2020: cirka 460 personer varslades i Västra Götaland, jämfört med cirka 200 personer i augusti föregående år.
 • September 2020: cirka 1 380 personer varslades i Västra Götaland, jämfört med cirka 730 personer i september föregående år.
 • Oktober 2020: cirka 900 personer varslades i Västra Götaland, jämfört med cirka 580 personer i oktober föregående år.
 • November 2020: cirka 590 personer varslades i Västra Götaland, jämfört med 355 personer i november föregående år.
 • December 2020: cirka 280 personer varslades i Västra Götaland, jämfört med 345 personer i december föregående år.
 • Januari 2021: cirka 480 personer varslades i Västra Götaland, jämfört med cirka 540 personer i januari 2020. 
 • Februari 2021: cirka 225 personer varslades i Västra Götaland, jämfört med cirka 500 personer i februari 2020.
 • Mars 2021: cirka 270 personer varslades i Västra Götaland, jämfört med cirka 7000 personer i mars 2020. 
 • April 2021: cirka 469 personer varlsades i Västra Götaland, jämfört med cirka 4600 personer i april 2020.
 • Maj 2021: cirka 411 personer varslades i Västra Götaland, jämfört med cirka 2 170 personer i maj 2020. 
 • Juni 2021: cirka 234 personer varslades i Västra Götaland, jämfört med drygt 2 600 personer i juni 2020.
     

Sökande som fått arbete

Under maj 2021 fick cirka 6 400 personer av de inskrivna arbetssökande i Västra Götaland arbete.

Nyanmälda lediga platser

I maj 2021 anmäldes cirka 18 800 lediga platser till Arbetsförmedlingen i Västra Götaland, vilket är cirka 8 700 fler platser än i maj föregående år.
Enligt veckostatistiken anmäldes under vecka 26 (28 juni - 4 juli) cirka 3 500 platser till Arbetsförmedlingen i Västra Götaland vilket är cirka 1 700 fler platser jämfört med motsvarande vecka föregående år.  

Observera att platsstatistiken inte täcker hela arbetsmarknaden eftersom alla lediga platser inte anmäls till Arbetsförmedlingen. Enligt Arbetsförmedlingen varierar andelen som anmäls över tid och är större i högkonjunktur. 
    

Fakta om arbetsmarknadsstatistiken

Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande, t.ex. öppet arbetslösa (de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete) och sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast motsvarar SCB:s definitioner.

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning (AKU) med definitionen att den som söker arbete kan ta ett arbete omedelbart, men behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. 

Profilbild av Katarina Ahlin

Katarina Ahlin

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-01-30 12:29