Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsmarknadsläget
Västra Götaland

Här kan du ta del av ett urval av den senaste arbetsmarknadsstatistiken från Arbetsförmedlingen. Statistiken uppdateras varje vecka med siffror för varsel och arbetslöshet och varje månad då månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen publiceras.

Öppet arbetslösa samt i program

Enligt månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen var arbetslösheten i Västra Götaland i slutet av augusti 8,7 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. Motsvarande siffra för riket var 9,1 procent. Totalt var cirka 77 300 personer inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) på Arbetsförmedlingen i Västra Götaland. Det är en ökning med drygt 23 400 personer eller 2,4 procentenheter jämfört med augusti 2019.

Enligt veckostatistiken är 76 000 personer inskrivna som arbetslösa till och med vecka 38 (t.o.m. 20 september). Av dessa är cirka 11 600 under 25 år (22 300 är under 30 år).

För arbetslöshet per delregion i Västra Götaland, se bild.

Ungdomsarbetslöshet

Ungdomsarbetslösheten i Västra Götaland var i slutet av augusti 12,6 procent av arbetskraften 18-24 år (cirka 11 700 personer) vilket är en ökning med 5,0 procentenheter jämfört med augusti föregående år.  

Länk till interaktiv publikation med veckostatistik för arbetslöshet.

Varsel

Under perioden mars- augusti 2020 varslades sammanlagt cirka 17 300 personer om uppsägning i Västra Götaland vilket kan jämföras med cirka 3 200 personer under samma period förra året. För riket totalt uppgår varselsiffran för perioden mars-augusti 2020 till drygt 96 100 personer. 

Under mars 2020 var antalet varslade cirka 7 000 personer i Västra Götaland, jämfört med 700 personer i mars föregående år.
Under april 2020 varslades cirka 4 600 personer om uppsägning i Västra Götaland, jämfört med cirka 840 personer i april föregående år.
Under maj har cirka 2 170 personer varslats i Västra Götaland, jämfört med cirka 450 personer i maj föregående år.
Under juni har drygt 2 600 personer varslats i Västra Götaland, jämfört med cirka 740 personer i juni föregående år.
Under juli varslades knappt 500 personer varslats i Västra Götaland. Under juli föregående år varslades cirka 230 personer.
Under augusti varslades cirka 460 personer, jämfört med cirka 200 personer i augusti föregående år.

Under perioden 1 september - 18 september har, enligt preliminära uppgifter, ytterligare 965 personer varslats i Västra Götaland. Under hela september föregående år varslades cirka 730 personer i Västra Götaland.   
Sedan början av mars i år har drygt 18 300 personer varslats i Västra Götaland och drygt 100 800 totalt för riket. 

 

Länk till interaktiv publikation om varselstatistik

Notis om VGR:s statistik om varsel som följd av coronasmittan

Sökande som fått arbete

Under augusti 2020 fick cirka 6 100 personer av de inskrivna arbetssökande i Västra Götaland arbete.

Nyanmälda lediga platser

I augusti 2020 anmäldes cirka 7 800 lediga platser till Arbetsförmedlingen i Västra Götaland, vilket är cirka 3 900 färre platser än i augusti föregående år.
Under vecka 38 (14 september - 20 september) anmäldes cirka 2 300 platser till Arbetsförmedlingen i Västra Götaland vilket är 670 färre platser än motsvarande vecka föregående år.  

Observera att platsstatistiken inte täcker hela arbetsmarknaden eftersom alla lediga platser inte anmäls till Arbetsförmedlingen. Enligt Arbetsförmedlingen varierar andelen som anmäls över tid och är större i högkonjunktur. 

Fakta om arbetsmarknadsstatistiken

Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande, t.ex. öppet arbetslösa (de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete) och sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast motsvarar SCB:s definitioner.

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning (AKU) med definitionen att den som söker arbete kan ta ett arbete omedelbart, men behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. 

Profilbild av Katarina Ahlin

Katarina Ahlin

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-09-21 12:18