Stressmedicin

bild-317499538671031_551380145282968
Det finns avvikelser i metabolismen hos patienter med utmattningssyndrom, det visar en jämförande studie mellan patienter och friska kontroller. Skillnader har hittats i helhetsmönstret av alla 62 metaboliter som analyserades. Med stöd av de här resultaten kan mer riktade undersökningar göras för att hitta markörer som speglar metabolismen vid UMS.
Hmmm. Jag tänker snarare att de har orsakat detta själva och att tack vore #metoo så har det uppmärksammas. https://t.co/KwOlXqdjnU