Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Styrande dokument

De regionövergripande styrande dokumenten gäller för samtliga styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag inom Västra Götalandsregionen. För att ett styrande dokument ska gälla hela koncernen inklusive bolagen måste det beslutas av regionfullmäktige.

Vision

Vision Västra Götaland är Västra Götalandsregionens och de  49 kommunernas gemensamma vision. Visionen uttrycker det önskade framtida tillståndet som vi vill nå – Det goda livet.

Vision

Titel

Måldokument

Västra Götalandsregionen har fyra måldokument som anger mål som ska bidra till att uppfylla visionen – Det goda livet. Flera av dokumenten har Västra Götalandsregionen tagit fram tillsammans med kommuner, kommunalförbund och andra berörda parter, som statliga verk, högskolor och universitet och den ideella sektorn.

Måldokument

Titel

Västra Götalandsregionens budget

Budgeten är vårt viktigaste styrande dokument där mål och fokusområden prioriteras på 1-3 års sikt och där ekonomiska förutsättningar ges för att bedriva vår verksamhet inom hälso- och sjukvård och regional utveckling.

Policyer, planer och riktlinjer

Policyer, planer och riktlinjer riktar sig till våra egna nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag. Regionstyrelsen kan besluta om styrande dokument som gäller för nämnder och styrelser. Även hälso- och sjukvårdsstyrelsen har  mandat att besluta om vissa riktlinjer som är styrande för andra nämnder. Nämnder och styrelser kan också besluta om styrande dokument för sin egen verksamhet, till exempel planer och riktlinjer.

Allmänna handlingar och arkiv

Titel

Ekonomi och inköp

Titel

E-post

Titel

Folkhälsa

Titel

Föreningar- bidrag och medlemskap

Titel

Hälso- och sjukvård

Titel

Intern kontroll

Titel

IT

Titel

Jämställdhet

Titel

Kollektivtrafik och infrastruktur

Titel

Kommunikation

Titel

Krisberedskap och säkerhet

Titel

Kultur

Titel

Miljö

Titel

Mänskliga rättigheter

Titel

Personal

Titel

Regional utveckling

Titel

Representation

Titel

Ärendehantering

Titel

Katrin Urbäck

Senast uppdaterad: 2019-08-09 14:51