Rapporter

Välj ett år för att komma till listor över rapporter från Koncernavdelning data och analys för det aktuella året.

Rapporterna för åren 2015-2018 går även att hitta via Analysportalen.

Planerade publikationer från Data och analys

Senast publicerade rapporter:


Senast uppdaterad: 2019-03-22 12:35