Kontaktuppgifter Data och analys

Marie Andreasson Röllgårdh

Avdelningschef
Telefonnummer
E-post

Mats Granér

Enhetschef Samhällsanalys
Telefonnummer
E-post

Nina Bonnedahl

Enhetschef Regional vårdanalys
Telefonnummer
E-post

Ledningsstöd

Anneli Torstensson

Samordnare
Telefon
E-post

Maria Taube

Medicinsk rådgivare
Telefon
E-post

Enhet Samhällsanalys

Barbara Rubinstein

Strateg
Telefon
E-post

Cecilia Gard

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Göran Henriksson

Medicinsk rådgivare
Telefon
E-post

Joakim Elias

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Karin Althoff

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Katarina Ahlin

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Magnus Nilsson

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Mari Nilsson

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Maria Larsson

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Monica Emanuelsson

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Pernilla Frost

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Tomas Ekberg

Strateg
Telefon
E-post

Tzu-Tung Chen

Praktikant
E-post

Åsa Svenberg

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Enhet Regional vårdanalys

Anna Kjellström

Strateg
Telefon
E-post

Bo Palaszewski

Statistiker
Telefon
E-post

Catarina Karlberg

Statistiker
Telefon
E-post

Jessica Lagervall

IT-samordnare
Telefon
E-post

Joakim Sandgren

IT-samordnare
Telefon
E-post

John Sondell

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Josefine Sternvik

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Kristina Narbro

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Lars Levin

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Magdalena Olholm

Analytiker
Telefon
E-post

Malin Lönnbark

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Marcus Edenström

Strateg
Telefon
E-post

Mikael Kjerfve

Statistiker
Telefon
E-post

Monica Sjögren

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Nicklas Åkerman

IT-samordnare
Telefon
E-post

Per Sjöli

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Samuel Adamsson Eryd

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Sara Ribacke

Statistiker
Telefon
E-post

Victor Nordling

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Zina Cherigui

Analytiker
Telefon
E-post

Åsa Hedenberg

Analytiker
Telefon
E-post