Levnadsvanor

Levnadsvanor kan i olika grad ha betydelse för folkhälsan. Vilka levnadsvanor man har beror till stor del på den sociala och kulturella omgivning man befinner sig i. De socioekonomiska förutsättningarna är också av allra största vikt när det gäller goda levnadsvanor. Ekonomiskt utsatta och arbetare med kort utbildning är grupper som har sämre hälsorelaterade levnadsvanor och mer ohälsa än personer med god ekonomi, arbete och lång utbildning. 

Här beskrivs kostvanor, fysisk aktivitet samt användning av alkohol, tobak och droger.

Läs mer

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29