Befolkning

Kunskap om befolkningsstrukturen i nämndområdet är viktig för att förstå bakomliggande faktorer till hälsa och sjukdom. För att beskriva befolkningen i nämndområdet redovisas här folkmängd, befolkningssammansättning med befolkningspyramid, antal utrikesfödda, befolkningsutveckling med befolkningsprognos, födda och avlidna, in- och utflyttningar, samt medellivslängd.

Barbara Rubinstein

Telefonnummer

Läs mer

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29