Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Resultat från folkhälsoenkäten

Folkhälsomyndigheten genomför regelbundet den nationella enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor?” riktad till befolkningen i åldrarna 16 år och uppåt. Västra Götalandsregionen deltar vissa år med ett utökat urval och egna tilläggsfrågor i syfte att få underlag till politiska beslut och planering av folkhälsoinsatser i länet.

Resultat från tidigare undersökningar

Ett urval av resultaten från årets och tidigare års undersökningar presenteras i Statistikdatabasen, i Hälsoläget och i rapporterna:

Läs mer

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida: Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 

Resultat presenteras för hela Sverige, med tidsserier, uppdelning efter kön, åldersgrupp, utbildningsnivå, sysselsättningsstatus, andra socioekonomiska förhållanden och födelseregion, samt 4-årsmedelvärden på län/regionnivå, uppdelade efter kön och kommuntyp.

Tekniska rapporter

Tekniska rapporter, beskrivning av genomförande och metoder

 

Allan Dale Recinos

Strateg
Kontaktperson

Senast uppdaterad: 2023-02-24 15:48