Tandhälsa

Tre av fyra skattar sin tandhälsa som bra eller mycket bra. En av tolv skattar sin tandhälsa som dålig eller mycket dålig.

Stora sociala skillnader i tandhälsa

Under de senaste decennierna har tandhälsan i den svenska befolkningen som helhet blivit avsevärt bättre. Äldre människor har också i allt högre grad kvar sina egna tänder. Men fortfarande finns betydande socioekonomiska skillnader i tandhälsa. Dålig tandhälsa är vanligare bland personer utanför arbetsmarknaden, som har svag ekonomi eller med födelseland utanför Europa än bland övriga svarande. Var tredje person utanför arbetsmarknaden eller som är utomeuropeiskt född har inte sökt tandvård trots upplevt behov de senaste tre månaderna.

Tandhälsan är en viktig del av individens livskvalitet och välbefinnande. Det är därför viktigt att följa tandvårdskonsumtionen och tandhälsans utveckling över tid.

Senast uppdaterad: 2017-11-20 08:58