Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

CAN - Drogvaneundersökning våren 2019

Under 2019 genomförs en totalundersökning av skolungdomars drogvanor på skolor i Västra Götaland. De har genomförts årligen i Sverige sedan 1971. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) ansvarar för dem på uppdrag av Socialdepartementet. Resultaten utgör ett viktigt underlag för att öka kunskapen om droganvändning bland unga. Under hösten 2019 publiceras resultatet.

Västra Götalandsregionen har ett samarbete med CAN och kommunerna i VG att genomföra en heltäckande undersökning var tredje år, en totalundersökning i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Därigenom kommer det att vara möjligt att jämföra resultaten med resultaten från den nationella undersökningen och grannkommuner. Detta är tredje omgången som enkäten genomförs samordnat. Undersökningen finansieras av Folkhälsokommittén, Norra-, östra-, södra- och västra nämnderna.
För mer information om CAN läs här

Sammanfattning resultat 2016

Totalt har 23 354 elever deltagit i årets drogvaneundersökning i Västra Götaland, 12 751 i årskurs 9 och 10 783 på gymnasiets år 2.
Läs hela resultatet här 

Alkohol

  • En mångårig trend av en sjunkande andel elever som dricker alkohol fortsätter. Andelen alkoholkonsumenter och ungdomar som intensiv konsumerat alkohol har minskat, både bland pojkar och flickor, jämfört med undersökningen 2013. Andelen intensivkonsumenter har minskat från 11 procent till 8 procent i årskurs 9 och från 32 procent till 27 procent i gymnasiet år 2. Andelen intensivkonsumenter bland gymnasieungdomarna är något högre i Västra Götaland än rikets genomsnitt. Det vanligaste sättet att komma över alkohol är genom en pojk- eller flickvän, kompis eller kompisars syskon.

Narkotika

  • Cannabis är sedan många år den vanligaste narkotikan i årskurs nio såväl som i gymnasiet. Något färre har använt narkotika nu än 2013. Sniffning/boffning: Att sniffa var betydligt vanligare på 70-talet än idag. Undersökningen visar att sniffningen minskat ytterligare sedan 2013.

Tobak

  • Generellt har rökningen minskat i hela landet sedan 2013. Siffrorna i Västra Götaland visar på motsvarande minskning och andelen rökare har minskat, både bland pojkar och flickor, från 15 procent till 12 procent i årskurs 9 och från 33 procent till 27 procent i gymnasiet år 2. Särskilt noterbart är att rökningen bland flickor på andra året i gymnasiet minskat med åtta procentenheter i Västra Götaland.

Skol- och familjesituation

  • Det är en tydlig försämring av flickornas trivsel i skolan både i nian och i tvåan på gymnasiet.

Ekonomi

  • Drygt 80 procent är nöjda eller mycket nöjda med sin familjs ekonomiska situation medan knappt fem procent är missnöjda eller mycket missnöjda. En större andel pojkar än flickor är nöjda med sin familjs ekonomiska situation liksom en större andel grundskoleelever jämfört med gymnasieelever.
Senast uppdaterad: 2019-05-17 14:41