Alkoholvanor

Alkoholkonsumtion orsakar många sjukdomar i befolkningen, så som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och leversjukdomar. En riskfylld alkoholkonsumtion är en av de fem största riskfaktorerna för förlorade friska levnadsår enligt WHO:s beräkningar.

Andelen med riskabla alkoholvanor är högst bland studenter och bland ensamstående. En något högre andel ses även bland arbetslösa.

Med riskabla alkoholvanor menas de som utifrån frågeinstrumentet AUDIT-C klassas som riskkonsumenter.

Med föräldrars bjudvanor menas att ungdomen har blivit bjuden på alkohol av sina föräldrar någon gång under de senaste tolv månaderna. Att bli bjuden på alkohol av sina föräldrar har en negativ inverkan på alkoholkonsumtionen.

Med ungdomars intensivkonsumtion avses en flaska vin eller motsvarande vid ett och samma tillfälle.

Läs mer

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26