Östra nämndområdet

En mängd olika faktorer som på olika sätt och på olika nivåer samspelar med varandra har betydelse för hälsan. Förutsättningarna för en god hälsa påverkas av livsvillkor (exempelvis utbildning och sysselsättning), levnadsförhållanden (den fysiska och sociala miljön) och individens egna val och levnadsvanor.
Även om biologiska skillnader påverkar hälsan har de endast en marginell förklaring till skillnader i hälsa som finns inom och mellan grupper i befolkningen. I menyn kan du välja mellan beskrivning av befolkningen i nämndområdet, livsvillkoren, levnadsvanorna och hälsan.
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33