Livsvillkor

Det finns tydliga skillnader i hälsa mellan olika grupper. Lågutbildade och personer med låg inkomst har kortare medellivslängd och rapporterar bland annat sämre hälsa än övriga befolkningen.

Delaktighet och inflytande är viktigt för folkhälsan.

De indikatorer vi har valt för att beskriva befolkningens livsvillkor är indelat i uppväxtvillkor, utbildning, sysselsättning, social miljö, ekonomiska förutsättningar samt kultur och delaktighet.

Läs mer

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29