Medellivslängd

Medellivslängden redovisas som beräknad återstående medellivslängd vid födseln. Medellivslängden i Sverige fortsätter att öka långsamt. Kvinnor har en längre medellivslängd än män.
Det finns stora skillnader i medellivslängd mellan grupper med olika utbildningsnivå.

Läs mer

Barbara Rubinstein

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26