Befolkning

Kunskap om befolkningsstrukturen i nämndområdet är viktig för att förstå bakomliggande faktorer till hälsa och sjukdom.
För att beskriva befolkningen i nämndområdet redovisas här folkmängd, befolkningssammansättning med befolkningspyramid, antal utrikesfödda, befolkningsutveckling med befolkningsprognos, födda och avlidna, in- och utflyttningar, samt medellivslängd.

Läs mer

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29