Sysselsättning

Utbildning och arbete är några av de viktigaste skyddsfaktorerna för hälsa genom att de ger människor ökade möjligheter att påverka sina liv.

Med unga i utanförskap menas unga, 17-24 år, som varken arbetar eller studerar. För att ingå i denna grupp ska individen under ett kalenderår inte ha haft inkomster över ett basbelopp, inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI minst 60 timmar och inte heller ha arbetspendlat till Norge.

Med öppet arbetslösa menas arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete eller som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. 

Läs mer

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26