Tobak

Rökningen har minskat i Sverige ända sedan mitten av 1980-talet. Denna minskning antas bero på bland annat höjd skatt på tobak och ny lagstiftning för rökfria miljöer. Trots detta så beräknas rökning vara den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och förtida död. 

Det är vanligare med dagligrökare bland personer med kort utbildning och bland utlandsfödda.

Snusning kan leda till ett starkt nikotinberoende. Snus innehåller cancerframkallande ämnen. Snusning ger en ökad risk för högt blodtryck, diabetes typ 2 och cancer i bukspottskörteln. Det är vanligt att få skador på tandköttet om man snusar.

Läs mer

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26