Tandhälsa

Tandhälsan utgör en viktig del av individers livskvalitet och välbefinnande. Trots att tandhälsan generellt sätt har förbättrats i befolkningen finns det fortfarande stora socioekonomiska skillnader. Tandhälsan är också en god indikator för barn och ungas allmänna hälsotillstånd, eftersom tändernas status är starkt förknippat med levnadsvanor, vårdutnyttjande, ekonomiska förutsättningar och kunskaper att kunna behålla en god hälsa. 

Det finns stora sociala skillnader i tandhälsa.

Med dålig självupplevd tandhälsa menas andel som bedömt att de har ganska dålig eller mycket dålig tandhälsa i folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor".

Läs mer

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26