Hälsa

Under de senaste decennierna har hälsan i befolkningen som helhet förbättrats. Samtidigt ser man stora skillnader i hälsa mellan olika kommuner och stadsdelar.

Hälsoutvecklingen har betydelse för samhällsutvecklingen i stort och påverkar också direkt behoven av hälso- och sjukvård. Självupplevd hälsa, tandhälsa samt fetma i befolkningen är exempel på indikatorer som ger viss inblick i det allmänna hälsotillståndet.

Här beskrivs självupplevd hälsa, tandhälsa, psykisk ohälsa, sjukdomar samt vårdutnyttjande och läkemedel.

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29