Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter

Halvtidsutvärdering av Västra Götalandsregionens handlingsplan för mänskliga rättigheter 2017-2020

Västra Götalandsregionens handlingsplan för mänskliga rättigheter innehåller 12 mål med tillhörande åtgärder och indikatorer. Den här rapporten är en utvärdering av handlingsplanens två första år. Handlingsplanen för mänskliga rättigheter har varit ett bra sätt att samla det regiongemensamma arbetet med mänskliga rättigheter. Verksamheterna väljer själva vilka mål och åtgärder i handlingsplanen de ska arbeta med. Det gör att handlingsplanen blir lätt att ta till sig och anpassa till lokala förutsättningar.  

Verksamheterna har organiserat sitt arbete med handlingsplanen på olika sätt. Två förvaltningar har tagit fram lokalt beslutade handlingsplaner som utgår från den regionala handlingsplanen. Flera av de övriga förvaltningarna/bolagen har interna dokument som beskriver vilka mål och åtgärder de ska arbeta med. 19 förvaltningar/bolag har utsett samordnare för mänskliga rättigheter som driver på arbetet med handlingsplanen. 

Vissa mål, åtgärder och indikatorer behöver justeras om handlingsplanen revideras inför en ny planperiod. Det kan dels handla om att målet är för likt ett annat mål, att åtgärden inte längre är aktuell eller att indikatorn inte går att samla in data för.

Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter - Halvtidsutvärdering av Västra Götalandsregionens handlingsplan för mänskliga rättigheter 2017-2020

 

VGR 2019:33

Anjelica Hammersjö

Regionutvecklare
Koncernstab regional utveckling, Mänskliga rättigheter

Åsa Rydin Svenberg

Regionutvecklare
Koncernavdelning data och analys, Samhällsanalys
Senast uppdaterad: 2019-06-26 13:01