Omvärldstrender 2017

I denna rapport beskrivs ett antal omvärldstrender och omvärldshändelser som bedöms kunna få betydande påverkan för Västra Götalandsregionens verksamheter och ansvarsområden inom de närmaste åren.

Trendanalysen syftar till att ge ett bättre kunskapsunderlag till budgetprocessen. Föreliggande trendanalys är ett komplement till den omvärldsanalys - Utvecklingtendenser i Västra Götaland – som ingår i det årliga planeringsunderlaget.
Trendanalysen har genomförts av Koncernkontoret. Omvärldstrenderna har identifierats i ett antal workshops med ledningsgrupper och medarbetare inom Västra Götalandsregionen.  Ett flertal medarbetare inom Koncernkontoret har bidragit i att analysera de utvalda omvärldstrenderna.

Omvärldstrender 2017

Koncernavdelning Data och analys, Samhällsanalys

Senast uppdaterad: 2018-08-30 09:22