Maritima sektorn i Västra Götaland 2007 - 2015

I rapporten beskrivs den maritima sektorn utifrån sysselsättning, utbildningsnivå, företagsstruktur samt specialiseringsgrad. Statistiken redovisas både för delregioner och jämfört med andra regioner i Sverige.

Maritima sektorn i Västra Götaland 2007 - 2015

Publicerad: Januari 2018

Maria Larsson

Regionutvecklare
Koncernavdelning Data och analys, Samhällsanalys

Senast uppdaterad: 2018-03-02 11:11