Kvalitet i sjukvården - relation till övertid och sjukfrånvaro

En Pilotstudie 2017

Kvalitet i sjukvården - relation till övertid och sjukfrånvaro

Bill Hesselmar

Universitetssjukhusö
Koncernavdelning Data och analys

Maria Telemo Taube

Medicinsk rådgivare
Koncernavdelning Data och analys

Senast uppdaterad: 2018-02-05 17:04