En god vård? Sammanfattning av Socialstyrelsens rapport

Socialstyrelsens rapport bygger på en sammanställning av 52 indikatorer där syftet är att ge en övergripande beskrivning av resultatet för hälso- och sjukvården.

En god vård - Sammanfattning av Socialstyrelsens rapport - VGR i förhållande till riket. (Powerpointpresentation)  

En god vård - Sammanfattning av Socialstyrelsens rapport - Förhållandet i VGR. (Powerpointpresentation)

Socialstyrelsens rapport Öppna jämförelser 2017 - En god vård?

Publicerad: Februari 2018

Maria Telemo Taube

Medicinsk rådgivare
Koncernavdelning Data och analys

Senast uppdaterad: 2018-02-12 14:43