Fördjupad uppföljning av företagsstöd

En fördjupad uppföljning av företagsstöd i form av sådd, konsultcheckar, investeringsbidrag och FoU-kort Avancerat har genomförts under perioden 2015-2017 av Kontigo AB på uppdrag av enheten för samhällsanalys.

Syftet med den fördjupade uppföljningen är att fånga upplevda resultat och eventuella effekter av de olika stöden.

Västra Götalandsregionens företagsstöd, uppföljning och effektanalys

Publicerad: Januari 2018

Katarina Ahlin

Koncernavdelning Data och analys, Samhällsanalys

Senast uppdaterad: 2018-01-24 11:35