En god vård? Sammanfattning av Socialstyrelsens rapport - Förhållandet i VGR

Socialstyrelsens rapport bygger på en sammanställning av 52 indikatorer där syftet är att ge en övergripande beskrivning av resultatet för hälso- och sjukvården. Sammanfattningen beskriver förhållandet i Västra Götalandsregionen.

Länk till: En god vård? Sammanfattning av Socialstyrelsens rapport - Förhållandet i ´VGR (Powerpointpresentation)

Publicerat: Februari 2018

Maria Telemo Taube

Medicinsk rådgivare
Koncernavdelning Data och analys

Senast uppdaterad: 2018-02-12 14:45