Bilaga till rapport om Barn och ungas kulturaktiviteter Västra Götalandsregionen 2017

Myndigheten för Kulturanalys har genomfört en nationell undersökning av barns och ungas kulturaktiviteter, där Västra Götalandsregionen finansierat regionalt tilläggsurval. I detta bildspel illustreras resultat för barns kulturaktiviteter i Västra Götaland, medan diagrammen i rapporten avser nationella resultat.

Bilaga till "Barn och ungas kulturaktiviteter Västra Götalandsregionen 2017"

Mari Nilsson

Regionutvecklare
Koncernavdelning Data och analys, Samhällsanalys

Senast uppdaterad: 2018-02-02 15:24