Film

Här finns de filmer som gjorts om arbetet med överenskommelsen.

- Beredningsgruppen för Västra Götalandsregionens Överenskommelse med social ekonomin - Aug 15, 2018

- Film från seminariet om IOP - Fristad 06/03/2017 - Lena Göransson Modigh 

Koncerninköp och LOU , överenskommelsen med den sociala ekonomin

- Film från seminariet om IOP - Fristad 06/03/2017 - Sven Bartilsson 

Relationer offentlig sektor - social ekonomi

- Film från seminariet om IOP - Fristad 06/03/2017 - Helene Mellström 

Kort presentation från Helene Mellström om Avtalsformer mellan det offentliga och social ekonomi / Konsekvenser för social ekonomi / Utvecklingsmöjligheter

-Film från Bräcke diakoni - ett medmänskligare samhälle 11/02/2016

"Ett medmänskligare samhälle" - det är Bräcke diakonis vision. Och det har vi jobbat för sedan starten 1923. Idag driver vi en bred idéburen vård och omsorg - med grunden i de tre områdena Äldreomsorg & Hospice, Hälsa & Vård samt Rehab & Funktionshinder. Men vi vill också göra skillnad i hela samhället.


- Film från
Bräcke diakoni Förskolan Stegen - 01/04/2015

Förskolan Stegen i Göteborg är en förskola för barn som har behov av särskilt stöd - och framför allt för barn med olika rörelsehinder. Vi arbetar med konduktiv pedagogik som är en specialpedagogik för barn med rörelsehinder, främst neurologiska skador som t ex cerebral pares. Pedagogiken uppmuntrar till egen aktivitet och ser möjligheterna i den egna motivationen.

 2014-03-21

2013-09-17

Konferens i Ljungskile

Elisabet Abrahamsson, Anne-Marie Ekström och Anne Svensson från arbetsgruppen berättar om sina intryck från konferensen och arbetsprocessen med överenskommelsen.

2013-09-17

Samverkan i praktiken

Offenligt och ideellt. Regionutvecklare Tomas Forslin ger ett personligt exempel på en framgångsrik samverkan.


Senast uppdaterad: 2018-08-16 14:47