Praktisk information

Entré, reception och service

 • Den som har behörighet och hemvist i huset använder sitt TjänsteID-kort för att komma in. Det finns även "dagspass" för tillfälliga besökare, eller om du skulle råka glömma ditt kort.
 • Du loggar din arbetstid via en app eller annan lösning. Det kommer inte att finnas Kom & Gå-datorer.
 • Det finns kapprum för ytterkläder med låsbara galgar.
 • För besökare och konferensgäster i Stationshuset i Göteborg finns skåp att låna under dagen i entrén. Dessutom kommer det att finnas tillfälliga skåp i omklädningsrummen i källarna.
 • Omklädningsrum med dusch kommer att finnas i källaren, liksom möjlighet att hänga upp blöta handdukar och att låna handduk.

Support för IT och digitalt arbetssätt

Skövde

 • IT-support kommer att finnas på plats måndag-torsdag, tre timmar per dag under december-februari.
 • Support för digitalt arbetssätt kommer att finnas en-två dagar i veckan ca 9-15.

Göteborg

 • IT-support kommer att finnas på plats vardagar, fyra timmar per dag under fyra månader från och med juni.
 • Support för digitalt arbetssätt kommer att finnas vardagar ca 9-15.

Bil och cykel

 • Cykelparkering kommer att finnas i garage under husen och utanför husen.
 • Däremot kommer det inte att finnas personalparkering för bil.
 • Det kommer att finnas leasingbil att hyra för arbetsresor via ett bilbokningssystem.

Arbetsplats och hemvist

 • Varje hyresgäst/verksamhet kommer att ha en hemvist där de egna medarbetarna har sina personliga skåp samt där det finns hyllor och skåp för gemensam förvaring. Hemvisten utgör träffpunkt och en naturlig startplats för dagen.
 • Det kommer att finnas extra skåp för till exempel träningsväskor.
 • Skåpens innermått är 37 x 37 cm och djupet är 48 cm.
 • Du kan välja att arbeta i närheten av din hemvist, eller på något annat våningsplan. Välj arbetsmiljö/zon utifrån det du ska göra under dagen. Du kan också byta zon under dagen när du byter uppgift eller om du vill gå från enskilt arbete till en zon som passar bättre för samverkan. Läs mer om det aktivitetsbaserade arbetssättet.
 • Som arbetsplats räknas platser på samarbetsytor, i mötesrum, telefonrum och vid skrivborden i de olika zonerna.
 • De flesta skrivborden är 140 x 80 centimeter, men i vissa zoner och enskilda rum kan det finnas mindre skrivbord.
 • Skrivborden utrustas med en stor skärm, ett tangentbord och en dockningsstation.
 • Skrivare kommer att finnas på de olika våningsplanen.
 • Din personliga utrustning, som du också tar med dig från din nuvarande arbetsplats är bärbar dator och mobiltelefon (ingen fast telefon kommer att finnas mer än i undantagsfall vid särskilda behov).
 • Annan personlig utrustning kan vara en rollermouse. Den flyttar du med till den arbetsplats du väljer under dagen. Varje avdelning kommer att ha förvaringshyllor för personlig utrustning som inte får plats i det egna skåpet.
 • Vilrum med säng kommer att finnas på flera platser i de båda husen.

Möten

 • De flesta mötesrummen är bokningsbara, det kommer att finnas digitala bokningsskärmar i anslutning till varje mötesrum.
 • Det kommer också att finnas mindre mötesrum som inte kan bokas för kortare "oplanerade" möten.
 • I Göteborg kommer kontorshuset att ha mötesrum för medarbetarnas egna behov medan det gamla stationshuset blir konferens- och mötesanläggning för möten med framförallt externa deltagare.
 • Mötesrummen är utrustade för såväl fysiska möten som olika typer av distansmöten (med både bild och ljud).
 • Du kan beställa mötesfika i receptionen.

Mat

 • Du kan värma medhavd mat i personalmatsalen. Vid vissa tidpunkter kan det bli trångt i personalmatsalen. Du kommer att kunna se beläggningen via medarbetarappen för att välja en bra tidpunkt att gå dit. Kall mat och smörgåsar kan du äta i lounger eller andra ytor för samvaro.
 • Det finns externa restauranger i anslutning till båda husen.
 • Kaffe är ok att dricka där du sitter och arbetar.
 • Varuautomater kommer att finnas.

Flytten

 • Alla medarbetare kommer att få en flyttlåda anpassad efter hur stort skåpet är. Det som får plats i lådan får plats i skåpet i nya Regionens hus. Skåpets innermått är 37 x 37 cm och de är 48 cm djupa.
 • För att packa ner det som ska till avdelningens gemensamma förvaring eller till arkivet används vanliga standardkartonger. Alla hyresgäster har fått kartonger. Om de inte räcker till kan man kontakta receptionen vid Regionens hus Skövde för att få fler. 
 • Flytten till Regionens hus i Skövde är planerad till två helger i november.

Till webbplatsen "Inför flytten"

Lillemor Harnell

Projektledare
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-10-31 13:05