Nya Regionens hus

Välkomnande, inspirerande, funktionellt och hållbart är nyckelorden för nya Regionens hus som nu byggs i Göteborg och Skövde.

Syftet med de nya husen är att samlokalisera verksamheter och funktioner inom Västra Götalandsregionen för att utveckla nya arbetsformer och nå effektivare arbetssätt. Närmare 1 900 medarbetare inom administration beräknas få sina arbetsplatser i husen.

I Skövde

Det nya Regionens hus i Skövde växer upp mitt i stan. Närmsta grannar är resecentrum och högskolan, mer centralt kan det inte bli. Huset ägs av Hemsö fastighets AB med Västra Götalandsregionen som största hyresgäst. Här kommer närmare 400 medarbetare att arbeta från tolv förvaltningar och bolag som idag finns på olika adresser i framför allt Skövde. Inflyttningen är beräknad till senhösten 2018. Vid sidan av att vara en modern och attraktiv arbetsplats är tanken att Regionens hus ska vara en självklar och väl fungerande konferens- och mötesplats i den östra delen av Västra Götaland.

Följ byggstatusen för nya Regionens hus i Skövde. 

De verksamheter som kommer att flytta in i huset är: Folktandvården, Habilitering och hälsa, Koncernkontoret inkl. VGR IT, Naturbruksförvaltningen, Närhälsan, Patientnämndernas kansli, Regionservice, Revisionsenheten, Stiftelsen Skaraborgsinstitutet, Västarvet, Västfastigheter, Västtrafik AB.

och i Göteborg

Medarbetarna i det nya Regionens hus i Göteborg kommer att börja flytta in under andra kvartalet 2019. Det är uppemot 1 500 anställda från 13 förvaltningar och bolag i Göteborg som berörs. Huset byggs av Västfastigheter och ägs av Västra Götalandsregionen. Regionens hus blir först ut i ett helt nytt centrumområde med kontor, bostäder, butiker och restauranger. Flera stora byggprojekt pågår alldeles runt knuten – bygget av nya Göta Älvbron, överdäckningen av Götaleden, nya husprojekt vid Centralen är några exempel.

Stationshuset

Det kulturminnesmärkta Bergslagsbanans stationshus från tidigt 1880-tal renoveras nu varsamt i samverkan med byggnadsantikvarie. Dess unika karaktär med gamla miljöer från olika epoker ska bevaras. Tre passager mellan husen binder dem samman. Det nya kontorshuset når man via Stationshuset entré. Stationshuset kommer att fungera som konferensanläggning och blir en viktig mötesplats i Göteborg för Västra Götalandsregionens verksamheter.

Cykla, gå, åka kollektivt

En uttalad ambition är att medarbetare och besökare så långt det går tar sig till Regionens hus med kollektivtrafik. Centralstationen och Västlänkens nya station är bara ett stenkast bort. Det kommer också att finnas gott om cykelparkeringar men det blir däremot ett begränsat antal P-platser för bilar i garaget.

De verksamheter som kommer att flytta in i huset är: Film i Väst AB, Folktandvården, Habilitering & hälsa, Hälsan och Stressmedicin, Koncernkontoret inkl. delar av VGR IT, Kultur i Väst, Naturbruksförvaltningen Närhälsan, Patientnämndernas kansli, Regionservice, Revisionsenheten, Turistrådet Västsverige AB, Västfastigheter, Västtrafik AB.

Läs mer

Lillemor Harnell

Projektledare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-09-28 11:29