Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Att arbeta med digitala vårdmöten

I den här guiden hittar du alla system som finns för digitala vårdmöten i VGR. Det är lika viktigt som vid fysiska vårdmöten att både personal och patient är förberedd innan mötet. Grunden till en trygg och säker vård är en väl fungerande dialog mellan patienten och vårdpersonalen där patienten är delaktig i sin vård.

Det är en bra idé att börja med digitala möten för medarbetare på din arbetsplats, exempelvis för kortare avstämningar och personalmöten, för att lära sig programmen och vänja sig vid digitala möten i jobbet.

Möten är viktiga för att leda ett arbete framåt och bygga relationer. De kan också vara tids- och energikrävande. Här finns hjälp för dig som vill använda dina möten bättre och få tips på verktyg som kan hjälpa dig:

Effektiva möten

Planera inför digitala vårdmöten

Det digitala vårdmötet kan se ut på många olika sätt, så för att välja rätt program och mötesform är det bra att svarar på några grundläggande frågor:

 •  Är det mellan två olika vårdgivare eller är det mellan patient och vårdgivare?
 • Är det patienten som initierar mötet med vårdgivare eller är det vårdgivaren som initierar mötet?
 • Behövs eller ska det vara med andra resurser så som anhörig, tolk och socialtjänst?
 • Behöver patienten mobilt bankID eller någon annan form av säker identifiering eller räcker det att patienten kan visa körkort/Leg?

När du vet vilka behov som finns inför det digitala vårdmötet är det dags att välja ett system som kan tillgodose dem.

Viktigt att tänka på: Det är generellt inte tillåtet att använda funktionerna dela skrivbord eller dela program för att tillgängliggöra och visa patientuppgifter eller andra sekretessbelagda uppgifter. Undantag kan göras om det finns ett specifikt verksamhetsbehov av att nyttja Skype for Business med sekretessbelagda uppgifter. Detta förutsätter att verksamhetschef har godkänt och att det finns upprättade hanteringsrutiner.

Du behöver fundera på vilket system som passar beroende på vad du vill göra

Välj mötestyp i listan nedan. Där hittar du system, manualer, filmer och självstudier.

Praktisk checklista vid ett digitalt vårdmöte

 • Försäkra dig om att det är ljust runt omkring dig så att den du pratar med kan se dig.
 • Det är bra om du ställer in kameran så att den är i nivå med dina ögon. Då kan den du pratar med se dig rakt framifrån och kan se dig i ögonen.
 • Du bör sitta i en ostörd miljö när du har ett videosamtal. Det är både för din egen skull och för att den du pratar med ska höra vad du säger. Det är också viktigt med tanke på sekretessen.
 • Det kan vara bra att använda ett headset, om du behöver anteckna något under mötet. Ett headset förhindrar även att det blir rundgång mellan högtalarna och mikrofonen.
 • Du som använder mobil eller surfplatta ska tänka på att hålla den stadigt. Bild- och ljudkvalitén blir mycket sämre av att du går omkring.

Visiba Care

Visiba Care som kommer att vara vår leverantör för videomötestjänst som används vid digitala vårdmöten. Arbetet med etablering av tjänsten pågår för fullt. Tjänsten ska kunna användas av offentlig finansierade verksamheter inom hälso- och sjukvården i VGR.

Vill du veta mer om hur din verksamhet kan komma igång kontakta

digitalavardmoten@vgregion.se

Anmälan till videomötestjänsten 

Jabber

Programvara som installeras i en pc och med kamera används som en videokonferensenhet. Fungerar och kan kopplas upp med/till övriga videokonferensrum i Västra Götalandsregionen.

Närhälsan online

App för smartphone kan användas av patienter för att få kontakt med läkare på närhälsan. Funkar liknande som KRYH, Min doktor, Apotekets app.
Extern länk för invånare https://www.narhalsan.se/online

Intern länk för vårdgivare http://intra.narhalsan.se/sv/Primarvarden/Administrativa-rutiner/IT/eHalsa1/Narhalsan-Online/

Skype for business

Windows program som funkar överallt. Skype för företag är ett realtidskommunikationsverktyg som hjälper människor att nå varandra på nya sätt, var som helst och när som helst. Eftersom alla anställda i VGR som har e-post (Outlook) automatiskt får ett Skypekonto, finns funktionen överallt.

Skype

Skype för företag (intranät)

Automatisk start av Skype (intranät)

IT-guiden (nås enbart inom VGR:s nät) 

Hembesök med video för dig som arbetar inom kommunen

Kommunsjuksköterskorna har med sig iPads när de gör besök hemma hos patienterna. Om sjuksköterskan uppmärksammar någonting med patienten som hon/han vill diskutera med läkare på vårdcentral tar hon/han kontakt via Skype med läkaren. Läkaren på vårdcentralen har utrustats med videokamera och mikrofon på den stationära datorn. På liknande sätt kan läkaren på vårdcentralen som vill göra en uppföljning av en patient till exempel när ett läkemedel satt ut, boka en tid då kommunens sjuksköterska besöker patienten och kopplar upp sig via Skype med läkaren på vårdcentralen.  

När du behöver samverka inom VGR
Cisco Spark

En säker, skalbar och omfattande plattform för samarbete hjälper era team att få jobb gjort mer effektivt.  Molntjänst som finns tillgänglig överallt, och för alla att använda.

IT- arbetsplats Manual för Videokonferensrum med touchpanel

Skype for Business

Windows program som du kan boka möten med via kalendern i Outlook. Skype är krypterat och säkrare än telefonkontakt men tänk på att patientuppgifter och andra sekretessbelagda uppgifter får inte hanteras i chatten.

Att samordna din vårdplanering
SAMSA

Samordnad vårdplanering, videovårdsplanering via Skype for business.

Applikation för samordnad vårdplanering mellan sjukhus, kommun, närhälsa, patient och närstående.  Skype videomöte används som en del av applikationen vid vårdplaneringsmöte.

Videovårdplanering används för att spara tid, vårdplaneringspersonal från andra kommuner kan vara kvar på plats och slipper att åka. Sparar tid och miljö. Dock ej lämplig för alla patienter, språkproblem, hörselnedsättning. Vissa personer behöver mer trygghet i mötet med ökad närhet.

För samordnad vård- och omsorgsplanering finns särskilda hanteringsrutiner, som tillgodoser säkerhetsaspekten och är del i överenskommelsen mellan VGR och VästKom, detta göra att Skype går att använda för att dela patientuppgifter.

När du ska samverka med andra myndigheter
Cisco Videokonferens

Videokonferens system för samverkan inom VGR, rättsväsende, andra myndigheter via VGR:s gemensamma videoväxel.

IT- arbetsplats Manual för Videokonferensrum med touchpanel

Skype

Skype för företag (intranät)

Automatisk start av Skype (intranät)

IT-guiden (nås enbart inom VGR:s nät)

VPN uppkoppling mot fjärrskrivbord

Används när läkare inte är fysiskt på plats exempelvis vid utlandstjänstgöring. Ger åtkomst till interna system på samma sätt som om man satt internt.

Från och med måndagen den 5 mars 2018 krävs en registrerad anställning/engagemang i KIV för att ett VPN-konto ska fungera. Där ska också anges vem som är ansvarig för användaren om det är en extern person/företag.

VPN

Webex

Utbildningstjänst för distansmöten Är en videomötestjänst särskilt anpassad för distansutbildning. Läraren bjuder in upp till 200 samtidiga deltagare till konferensen. Tjänsten kan kopplas till alla befintliga ditansmötesrum. (Lärarlicens att delta i webex konferens är kostnadsfritt) Tilläggstjänst Videolagring, kommande tjänst, lanseringsdatum är ej bestämt.

Visiba Care

Möjlighet för ungdomar att göra besök via video på Ungdomsmottagning via video. Ungdomsmottagningen är till för dig som är ungdom och fram till den dagen du fyller 25 år. Du kan vända dig till oss om du har frågor om kroppen, sex och preventivmedel. Vi finns även för dig som känner dig orolig, inte mår bra eller bara vill fråga om något som känns viktigt för dig.  Det kan till exempel handla om:

 • Preventivmedel och akuta p-piller
 • Test för graviditet och könssjukdomar
 • Stress, oro och ångest
 • Mobbing
 • Relationer
 • Sex (lust, onani, ont vid samlag)
 • Könsidentiteter och sexuell läggning (HBTQ)
 • Kroppen
 • Hemsituationen

Med Digitala informationsskärmar kan verksamheter i VGR visa information på skärmar i såväl offentliga som interna rum i VGR där det finns VGR nät.

Centrex

Telefonväxel för tolktjänster. TOLK-behov att ta i beaktning; Syn, Hörsel, Språk. 

Cisco Meeting Service

Om du har krav på bra ljudkvalitet och videokommunikation i HD-upplösning, ska du välja att använda avancerat videokonferensrum.

Idag finns det cirka 130 avancerade videokonferensrum. Lösningarna består i regel av en styrenhet (touchpanel), en kamera, ljudenhet samt större bildskärm alternativt projektor. De avancerade videokonferensrummen finns i två varianter:

 1. Större mötesrum för administrativa möten. Ger hög kvalitet på bild och ljud möjliggör fler deltagare i mötet. Dessa används även för nationella och internationella konferenser.
 2. Multi disciplinära telemedicinska videokonferensrum (MDT) Dessa rum används främst till cancerkonferenser inom regionen men de används även för nationella och internationella konferenser. Har en högre supportnivå och är i många fall integrerad med annan utrustning.

IT- arbetsplats Manual för Videokonferensrum med touchpanel

1177 Vårdguidens e-tjänster är utvecklade för att invånare ska ha en samlad ingång till kontakt med vården. Självklart så används säkra lösningar och all information skyddas. Fler tjänster tillkommer regelbundet och utbudet kan variera mellan mottagningar.

För dig som är vårdgivare och vill veta mer om 1177 utbud av e-tjänster:

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/it/1177etjanster/

För dig som är invånare

Senast uppdaterad: 2019-08-28 10:49